Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Μαθήματα Μέγιστος Αριθμός Φοιτητών Τρόπος Επιλογής Φοιτητών (εξειδίκευση της μεθόδου επιλογής δίνεται στο ecourse του μαθήματος) Συγκεκριμένα μαθήματα (πέραν των προαπαιτούμενων)
ΒΕΕ719 Πολιτισμική Οικολογία Χειμερινό 15 Έγκαιρη απόκριση σε ανακοίνωση του διδάσκοντα
BEE505 Εξαρτησιογόνες Ουσίες Χειμερινό Βιοχημική Φαρμακολογία και Τοξικολογία 25 Επίδοση προαπαιτούμενων μαθημάτων
ΒΕΕ718 Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (Θεωρία) Χειμερινό Βιοχημεία I ή Βιοτεχνολογία 50 Επίδοση προαπαιτούμενων μαθημάτων, Επίδοση περασμένων μαθημάτων Βιοχημεία II
ΒΕΕ717 Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία Χειμερινό Βιοχημεία I ή Βιοτεχνολογία 36 Επίδοση προαπαιτούμενων μαθημάτων, Συγκεκριμένα περασμένα μαθήματα πέραν των προαπαιτούμενων Βιοχημεία II
ΒΕΕ 705 H προέλευση και εξάπλωση των επιδημιών (στα αγγλικά) Χειμερινό 30 Έγκαιρη απόκριση σε ανακοίνωση του διδάσκοντα
ΒΕΕ 725 Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων Χειμερινό Γενικά Μαθηματικά, Βιοστατιστική 30 Επίδοση προαπαιτούμενων μαθημάτων
ΒΕΕ707 Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά Χειμερινό Φυσιολογία Ι 100 Επίδοση προαπαιτούμενων μαθημάτων
ΒΕΕ805 Γενετική Ανθρώπου- Ιατρική Γενετική Εαρινό Γενετική , ΜοριακήΓενετική 25 Επίδοση προαπαιτούμενων μαθημάτων
ΒΕΕ506 Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Εαρινό Αναπτυξιακή Βιολογία 30 Επίδοση προαπαιτούμενων μαθημάτων
ΒΕΕ609 Κυτταρική Νευροβιολογία Εαρινό Φυσιολογία Ζώων Ι 20 Έγκαιρη απόκριση σε ανακοίνωση του διδάσκοντα
ΒΕΕ614 Μοριακή Ιολογία και Εφαρμογές Εαρινό Μικροβιολογία, Μοριακή Βιολογία 50 Έγκαιρη απόκριση σε ανακοίνωση του διδάσκοντα
ΒΕΕ820 Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία Εαρινό 30 Αριθμός περασμένων μαθημάτων, Επίδοση περασμένων μαθημάτων
ΒΕΕ814 Οικολογία Πεδίου Εαρινό Γενική Οικολογία 20 Επίδοση προαπαιτούμενων μαθημάτων, Έγκαιρη απόκριση σε ανακοίνωση του διδάσκοντα
ΒΕΕ808 Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής Εαρινό 14 Αριθμός περασμένων μαθημάτων, Επίδοση σε ειδική προφορική Εξέταση / Τεστ Βιοχημεία Ι & ΙΙ, Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Γενετική