* Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων και τη διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης κάθε μαθήματος αναφέρονται αναλυτικά στην σελίδα κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα e-course

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Ελληνικά Αγγλικά
1ο Εξάμηνο
BEY101 Γενική Βιολογία Ι doc Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
BEY103 Γενικά Μαθηματικά Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
BEY104 Γενική Φυσική Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY105 Εισαγωγή στην Πληροφορική Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY106 Βασική Οργανική Χημεία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
2o Εξάμηνο
BEY201 Γενική Βιολογία ΙΙ Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY202 Βιοστατιστική Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY207 Εργαστήριο Χημείας Ι Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY208 Οργανική Χημεία των Βιομορίων Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY503 Μικροβιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
3ο Εξάμηνο
BEY303 Ανατομία και Μορφολογία Φυτών Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY404 Βιοχημεία Ι Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY301 Ζωολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY307 Εργαστήριο Χημείας ΙΙ Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY204A Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
4ο Εξάμηνο
BEY306 Κυτταρική Βιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY403 Γενετική Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΥ501 Βιοχημεία ΙΙ Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΥ803 Γενική Οικολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΥ401 Φυσιολογία Φυτών Αποτέλεσμα εικόνας για doc image  Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
5ο Εξάμηνο 
ΒΕΥ704 Ανοσολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image  Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕY505 Βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image 
ΒΕΥ604 Μοριακή Βιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΥ305 Φυσιολογία Ζώων Ι Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΥ605 Αναπτυξιακή Βιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
6ο Εξάμηνο 
ΒΕΥ607 Βιοτεχνολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY608 Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image 
ΒΕΥ901A Δομική Βιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΥ606 Υδροβιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΥ405 Φυσιολογία Ζώων ΙΙ Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEY902 Εξελικτική Βιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
7ο Εξάμηνο 
ΒΕΥ603 Βιοχημική Μηχανική Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕY601 Μοριακή Γενετική Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
8ο Εξάμηνο 
Μαθήματα επιλογής 7ου - 8ου Εξαμήνου
ΒΕΕ904 Θαλάσσια Βιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ609 Κυτταρική Νευροβιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ811 Μοριακή Βιολογία Αλληλεπίδρασης Μικροοργανισμών και Φυτών Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ801 Περιβαλλοντική Χημεία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image 
BEE614 Μοριακή Ιολογία και Εφαρμογές Αποτέλεσμα εικόνας για doc image  
ΒΕΕ812 Υδατοκαλλιέργειες Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ706 Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ705 Η προέλευση και η εξάπλωση των επιδημιών Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE704 Επιλεγμένα θέματα Γενετικής Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ809 Βιολογία του Καρκίνου Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE828 Σύγχρονα θέματα έρευνας και μεθοδολογίας στην ανοσοβιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image  
ΒΕΕ807 Γενετική Μηχανική Θεωρία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ808 Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ818 Μηχανική Βιοδιεργασιών Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE821 Βιολογία διατήρησης στην πράξη Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE810 Μοριακή Νευροβιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ814 Οικολογία Πεδίου Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image 
ΒΕΕ708 Ιχθυολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE733

Πανίδα της Ελλάδας - χερσαία ασπόνδυλα

Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ506 Αναπαραγωγική Βιολ.και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ903 Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ819 Ο κόσμος του RNA Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE913 Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ914 Ειδικά θέματα Επιχειρηματικότητας Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ610 Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ611 Τεχνολογία Τροφίμων Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ816 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE832 Βιοπληροφορική Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ805 Γενετική Ανθρώπου - Ιατρική Γενετική Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ507 Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Βιοεπιστήμονες Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ723 Εξέλιξη και ανάπτυξη - Προοπτικές στην επιστημονική έρευνα και την υγεία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ717 Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας (εργαστήριο) Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ718 Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (Θεωρία) Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ504 Εφαρμοσμένη Γενετική (Παλιό μάθημα) Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ719 Πολιτισμική Οικολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ802 Λιμνολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ908 Μικροβιακή Γενετική Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ713 Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE725 Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ707 Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ608 Μικροβιακή Οικολογία Υδάτων Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ906 Περιβαλλοντική Τεχνολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ905 Ανάλυση Βιομοριακών Δεδομένων Ευρείας Κλίμακας Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE722 Βιολογία μεγάλων χερσαίων θηλαστικών Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE820 Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ910 Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΤΔΕ Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ813 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ505 Εξαρτησιογόνες Ουσίες Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE613 Γνωστική Νευροεπιστήμη Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE724 Σχεδιασμός διδασκαλιών βιολογίας Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ714 Ηθολογία-Βιολογία Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
BEE830 Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή και διαχείριση των τροφίμων Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΕ831 Νευροβιολογία της Γήρανσης Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
Διπλωματικές Εργασίες
ΒΕΥ901 Διπλωματική Εργασία Ι (Πειραματική) Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΥΑ01 Διπλωματική Εργασία ΙI (Πειραματική) Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image
ΒΕΥ1002 Διπλωματική Εργασία (Βιβλιογραφική) Αποτέλεσμα εικόνας για doc image Αποτέλεσμα εικόνας για doc image