Κανονισμός για Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δείτε το κείμενο του κανονισμού εδώ