Α) ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Στο Τμήμα απασχολούνται συμβασιούχοι διδάσκοντες – κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου τους - με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80.

Οι διδάσκοντες Π.Δ. 407/80 που έχουν επιλεγεί από το Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι οι ακόλουθοι: 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Διδασκόμενα Μαθήματα

(Θεωρία ή και Εργαστήρια)

email

1

Βασιλειάδης Αναστάσιος

Μοριακή Βιολογία (Ε), 5ο εξάμηνο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

2

Ζελοβίτης Ιωάννης

Ζωολογία (Ε), 3ο εξάμηνο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3

Μάρκος Νικόλαος

Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών, 8ο εξάμηνο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4

Στάρα Καλλιόπη 

Πολιτισμική Οικολογία, 7ο εξάμηνο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Β) Διδάσκοντες μέσω του έργου «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για το 2019-2020»

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απασχολεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος με σύμβαση ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι συμβασιούχοι διδάσκοντες για την Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας που απασχολούνται στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι οι ακόλουθοι:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Διδασκόμενα Μαθήματα

(Θεωρία ή και Εργαστήρια)

email

1

Gonzalez Malagon Sandra Guadalupe

1) Εξέλιξη & Ανάπτυξη - Προοπτικές στην επιστημονική έρευνα και την υγεία, 7ο εξάμηνο
2)  Βιολογία & Επιστημονική Επικοινωνία, 8ο εξάμηνο 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2

Ηλιόπουλος Γεώργιος

Βιολογία Μεγάλων Χερσαίων Θηλαστικών, 7ο εξάμηνο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
3 Λαγαρία Άννα

1) Λιμνολογία, 7ο εξάμηνο
2) Θαλάσσια Βιολογία, 6o, 8o εξάμηνο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
4 Λαμπριανίδου Ανδρομάχη

1) Ο κόσμος του RNA, 8o εξάμηνο
2) Βιολογία του καρκίνου, 8ο εξάμηνο 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
5 Παπαγεωργίου Κυριακή 1) Μοριακή Γενετική, 7ο εξάμηνο
2) Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής, 8ο εξάμηνο
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
6 Πατήλα Βασιλική Μιχαέλα Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας, 7ο εξάμηνο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.