Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Στοιχεία επικοινωνίας

Εικόνα επαφής
Διεύθυνση:
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτίριο (1ος όροφος)
Ιωάννινα 45110