ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Α/Α

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ

1

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 1. Βασιλική Κατή (συντονίστρια) 
 2. Πέτρος Καταπόδης
 3. Πέτρος Μαραγκός
 4. Κωνσταντίνος Παπαλουκάς
 5. Τζων Χάλλευ

2

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ)

 1. Χαράλαμπος Σταμάτης (συντονιστής) 
 2. Τρογκάνης Αναστάσιος
 3. Τζών Χάλλεϋ

3

Υπεύθυνος για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας – εξετάσεων

 1. Χαρίλαος Γιώτης (εβδομαδιαίο)
 2. Δημήτρης Αλίβερτης (εξετάσεων) 

4

Υπεύθυνη Ακαδημαϊκού Ημερολογίου

Ακριβή Χρυσανθοπούλου

5

Επιτροπή Προβολής 

 1. Μιχαέλα Φίλιου (συντονίστρια)
 2. Αμαλία Αφένδρα, Ήρα Καραγιάννη, Πέτρος Μαραγκός (Εκδρομές-επισκέψεις σχολείων, Οργάνωση Σεμιναρίων-Διαλέξεων) 
 3. Κωνσταντίνος Παπαλουκάς, Αλέξανδρος Δευτεραίος (Ιστοσελίδα)
 4. Άννα Υφαντή, Ειρήνη Κωστή, Κατερίνα Ράδου (Οδηγός Σπουδών)

6

Ομαδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

(αποφ. 295/20-09-2021 νέα συνθεση)

 1. Χαράλαμπος Λαμπρακάκης (συντονιστής)
 2. Δημήτριος Αλίβερτης
 3. Χαρίλαος Γιώτης
 4. Πέτρος Μαραγκός 
 5. Θεολόγος Μιχαηλίδης
 6. Κωνσταντίνος Παπαλουκάς
 7. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος
 8. Μιχαέλα Φίλιου
 9. Λευκοθέα Βασιλική Ανδρέου

Επιτροπή απόσυρσης και ανακύκλωσης 

 1. Χάρις Μελά (συντονίστρια)
 2. Κων/νος Κονιδάρης
 3. Αλέξανδρος Δευτεραίος

8

Επιτροπή χώρων και υποδομών

 1. Κωνσταντίνος Κονιδάρης (συντονιστής)
 2. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος
 3. Θωμάς Γιαννόπουλος

9

Σύμβουλοι σπουδών

 1. Α΄ έτος: Κ. Αδαμίδης – Δ. Αλίβερτης
 2. Β΄ έτος: Ι. Λεονάρδος – Θ. Γιαννόπουλος
 3. Γ΄ έτος: Κ. Ψαρροπούλου – Η. Καραγιάννη
 4. Δ΄ έτος: Κ. Σωτηρόπουλος - Λ.Α. Ανδρέου
 5. Ε΄έτος: Β. Δουρής – Τζ. Χάλλεϋ

10

Υπεύθυνη για θέματα ΑΜΕΑ φοιτητών  

Αμαλία Σοφία Αφένδρα

11

Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Erasmus

Θεολόγος Μιχαηλίδης (τακτικό μέλος) 

Ιωάννης Λεονάρδος (αναπλ. μέλος) 

12

Εκπρόσωπος του Τμήματος στο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ»

Πέτρος Καταπόδης (τακτικό μέλος)

Βασιλειος Δουρης (αναπλ. μέλος)

13

Εκπρόσωπος στην Ε.Ε. και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ  

Ιωάννης Λεονάρδος (τακτικό μέλος) 

Χαράλαμπος Σταμάτης (αναπλ.μέλος)  

14

Επιτροπή Υγείας

Ακριβή Χρυσανθοπούλου (τακτικό μέλος)

Αικατερίνη Βαρέλη (αναπλ. μέλος)

15

Επιτροπή Παραλαβής των αγοραζομένων ειδών, οργάνων και υλικών, καθώς και διαπίστωσης εργασιών οικονομικού έτους 2022

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Γιώτης Χαρίλαος, Πρόεδρος
 2. Αφένδρα Αμαλία Σοφία
 3. Βαρέλη Αικατερίνη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Κατή Βασιλική - Αν. Πρόεδρος
 2. Αλίβερτης Δημήτριος
 3. Γιαννόπουλος Θωμάς