ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

 
 

Κωδικός

Μάθημα

Θ

Ε

Φ

ΕΚ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 
   

Ώρες / εβδομάδα

       

1ο Εξάμηνο

 

ΒΕΥ101

Γενική Βιολογία Ι

3

3

   

6

Βαρέλη

 

ΒΕΥ103

Γενικά Μαθηματικά

3

 

2

 

6

Αδαμίδης

 

ΒΕΥ104

Γενική Φυσική

3

 

2

 

6

Μπενής

 

ΒΕΥ105

Εισαγωγή στην Πληροφορική

3

3

   

6

Παπαλουκάς

 

ΒΕΥ106

Βασική Οργανική Χημεία

4

     

6

Τρογκάνης - Αλίβερτης

 

2ο Εξάμηνο

 

ΒΕΥ201

Γενική Βιολογία ΙΙ

3

3

   

6

Βαρέλη

 

ΒΕΥ202

Βιοστατιστική

3

 

2

 

6

Αδαμίδης

 

ΒΕΥ207

Εργαστήριο Χημείας Ι

1

3

   

6

Γιαννόπουλος - Αλίβερτης

 

ΒΕΥ208

Οργανική Χημεία των Βιομορίων

4

     

6

Τρογκάνης - Αλίβερτης

 

ΒΕΥ503

Μικροβιολογία

3

3

   

6

Σαϊνης

 

3ο Εξάμηνο

 

ΒΕΥ303

Ανατομία και Μορφολογία Φυτών

3

3

   

6

Παπαευθυμίου

 

ΒΕΥ404

Βιοχημεία Ι

3

3

   

7

Κονιδάρης

 

ΒΕΥ301

Ζωολογία

3

3

 

1

7

Λεονάρδος

 

ΒΕΥ307

Εργαστήριο Χημείας ΙΙ

1

3

   

6

Γιαννόπουλος - Αλίβερτης

 

ΒΕΥ204Α

Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων

3

 

1

 

5

Τρογκάνης

 

4ο Εξάμηνο

 

ΒΕΥ306

Κυτταρική Βιολογία

3

3

   

5

Μαραγκός

 

ΒΕΥ403

Βασική Γενετική

3

3

   

6

Αφένδρα

 

ΒΕΥ501

Βιοχημεία ΙΙ

3

3

   

6

Κονιδάρης

 

ΒΕΥ803

Γενική Οικολογία

3

3

 

1

6

Κατή

 

ΒΕΥ401

Φυσιολογία Φυτών

3

3

   

7

Παπαευθυμίου

 

5ο Εξάμηνο

 

ΒΕΥ704

Ανοσολογία

3

3

   

6

Θυφρονίτης

 

ΒΕΥ505

Εφαρμοσμένη Οικολογία

3

3

 

1

6

Κατή

 

ΒΕΥ604

Μοριακή Βιολογία

3

3

   

6

Χατζηλουκάς

 

ΒΕΥ305

Φυσιολογία Ζώων Ι

3

3

   

7

Ψαρροπούλου - Λαμπρακάκης

 

ΒΕΥ605

Αναπτυξιακή Βιολογία

3

3

   

5

Μαραγκός

 

6ο Εξάμηνο

 

ΒΕΥ602

Βιοτεχνολογία

3

3

   

7

Σταμάτης - Καταπόδης

 

ΒΕΥ901A

Δομική Βιολογία

3

     

3

Τρογκάνης

 

ΒΕΥ606

Υδροβιολογία

3

3

 

1

7

Καραγιάννη

 

ΒΕΥ405

Φυσιολογία Ζώων ΙΙ

3

3

   

7

Ψαρροπούλου

 
 

Μαθήματα επιλογής (ECTS≥6)

       

6

   

7ο Εξάμηνο

 

ΒΕΥ603

Βιοχημική Μηχανική

3

3

   

7

Καταπόδης - Σταμάτης

 

ΒΕY601

Μοριακή Γενετική

3

3

   

7

Αφένδρα

 
 

Μαθήματα Επιλογής (ECTS≥16)

       

16

   

8ο Εξάμηνο

 

BEY804

Βιοπληροφορική

3

3

   

7

Παπαλουκάς

 

BEY902

Εξελικτική Βιολογία

4

     

4

Σωτηρόπουλος

 
 

Μαθήματα Επιλογής (ECTS≥19)

       

19

   

Για το 9ο και 10ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Πρόγραμμα 1

 

9ο Εξάμηνο

ECTS

 

BEY901

Πειραματική Διπλωματική Εργασία I

       

30

 

10ο Εξάμηνο

   

BEYA01

Πειραματική Διπλωματική Εργασία II

       

30

 

Πρόγραμμα 2

 

9ο Εξάμηνο

ECTS

 
 

Μαθήματα Επιλογής

(ECTS≥30)

     

30

30

 

10ο Εξάμηνο

   

BEY1002

Βιβλιογραφική Διπλωματική Εργασία

     

30

30

 

Μαθήματα Επιλογής

 
 

Μαθήματα επιλογής 6ου και 8ου εξαμήνου

 

ΚΩΔ.

Μάθημα

Θ

Ε

Φ

ΕK

ECTS

ΠΡΟ

ΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

ΒΕΕ506

Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

2

 

1

 

3

ΒΕΥ605&30

 

Μαραγκός (δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2017-18

 

ΒΕΕ904

Θαλάσσια Βιολογία

3

3

 

1

6

 

20

Λεονάρδος

 

ΒΕΕ609

Μεμβρανική Βιοφυσική

3

     

4

ΒΕΥ305

20

Λαμπρακάκης

 

ΒΕΕ811

Μοριακή Βιολογία Αλληλεπίδρασης Μικροοργανισμών και Φυτών

3

     

3

 

60

Χατζηλουκάς

 

ΒΕΕ903

Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών

2

2

   

4

ΒΕΥ303 ΒΕΥ401

25

(δεν προσφέρεται το ακαδ. έτος 2017-18)

 

ΒΕΕ801

Περιβαλλοντική Χημεία

3

     

3

 

30

Πηλίδης

 

ΒΕΕ916

Πρακτική Άσκηση (μόνο 6ου εξ.)

       

5

δραστηριότητα εκτός πτυχίου

     

ΒΕΕ812

Υδατοκαλλιέργειες

3

3

 

2

7

ΒΕΕ708

20

Λεονάρδος

 

ΒΕΕ706

Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση (μόνο στο 8ο)

3

 

3

 

6

   

Θυφρονίτης

 

ΒΕΕ809

Βιολογία του Καρκίνου

3

1

   

4

   

Τράγκα

 

ΒΕΕ807

Γενετική Μηχανική Θεωρία (μόνο στο 8ο)

3

     

3

   

Χατζηλουκάς

 

ΒΕΕ808

Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής (μόνο στο 8ο)

2

3

   

5

   

Μιχαηλίδης

 

ΒΕΕ818

Μηχανική Βιοδιεργασιών (μόνο στο 8ο)

3

3

 

1

6

ΒΕΥ602 ΒΕΥ603

 

Καταπόδης

 

BEE810

Μοριακή Νευροβιολογία (μόνο στο 8ο)

3

     

3

   

Μιχαηλίδης

 

ΒΕΕ814

Οικολογία Πεδίου (μόνο στο 8ο)

1

4

   

5

ΒΕΥ 803,

ΒΕΥ 505

 

12

Χάλλεϋ - Κατή - Σωτηρόπουλος

 

Μαθήματα από άλλα τμήματα (συνδιδασκαλία)

 

BEE913

Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία (Ιατρική)

3

     

3

   

Κωνσταντή - Παππάς - Λεονταρίτης

 

ΒΕΕ914

Ειδικά θέματα Επιχειρηματικότητας (Οικονομικό)

4

     

6

   

Γκωλέτσης

 

ΒΕΕ610

Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων (Ιατρική)

2

     

2

   

Κούκλης - Κωλέττας

 

ΒΕΕ611

Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων (Ιατρική)

2

     

3

   

Παπαδοπούλου - Σακκάς

 

ΒΕΕ816

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι (ΠΤΔΕ)

3

     

5

   

Νικολάου

 

ΒΕΕ815

Περιβαλλοντικές Επιστήμες (ΠΤΔΕ)

3

     

5

   

Γαβριλάκης

 

ΒΕΕ805

Γενετική Ανθρώπου - Ιατρική Γενετική (μόνο στο 8ο)

3

     

3

ΒΕΥ403, ΒΕΥ601

25

Σύρρου

 

Μαθήματα επιλογής 7ου και 9ου εξαμήνου

 

ΒΕΕ507

Αγγλικά

3

     

2

       

ΒΕΕ717

Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας (εργαστήριο)

 

3

   

4

ΒΕΥ404

30

Σταμάτης - Καταπόδης

 

ΒΕΥ602

 

ΒΕΕ718

δήλωση

 

ΒΕΕ718

Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (Θεωρία)

3

     

4

ΒΕΥ404

35

Σταμάτης - Καταπόδης

 

ΒΕΥ602

 

ΒΕΕ504

Εφαρμοσμένη Γενετική

3

3

   

6

ΒΕΥ403

60

Αφένδρα

 

ΒΕΕ708

Ιχθυολογία

3

3

 

1

6

 

25

Λεονάρδος

 

ΒΕΕ802

Λιμνολογία

3

3

 

1

6

 

25

Λεονάρδος

 

ΒΕΕ908

Μικροβιακή Γενετική

3

     

4

   

Αφένδρα

 

ΒΕΕ713

Μοριακή Οικολογία και

Γενετική της Διατήρησης

2

3

   

5

ΒΕΥ403 ΒΕΥ803

 

Σωτηρόπουλος

 

ΒΕΕ707

Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά

3

     

4

ΒΕΥ305

30

Ψαρροπούλου

 

ΒΕΕ608

Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί: από το γονίδιο στο οικοσύστημα

2

3

 

1

5

   

Καραγιάννη

 

ΒΕΕ906

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

3

     

3

   

Πηλίδης

 

ΒΕΕ905

Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής (μόνο στο 9ο)

2

2

   

4

   

Παπαλουκάς

 

Μαθήματα από άλλα τμήματα (συνδιδασκαλία)

 

ΒΕΕ910

Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΤΔΕ

3

     

5

   

Κώτσης

 

ΒΕΕ813

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (Οικονομικό)

4

     

6

   

Γκωλέτσης

 

ΒΕΕ712

Σχολική Παιδαγωγική Ι ΠΤΔΕ

3

     

5

 

30

Κωνσταντίνου

 

ΒΕΕ505

Εξαρτησιογόνες Ουσίες

2

     

3

ΒΕΕ913

30

Σωτηροπούλου - Κωνσταντή

 

ΒΕΕ714

Ηθολογία-Βιολογία

3

     

5

   

Κούτρας

 
                     

Θ: θεωρία, Ε: εργαστήριο,

Φ: φροντιστήριο, ΕΚ: εκδρομή, ΔΜ: διδακτικές μονάδες,

ECTS: European Credit Transfer System.

                 

*

Θ: θεωρία, Ε: εργαστήριο, Φ: φροντιστήριο,

ΕΚ: εκδρομή, ECTS: European Credit Transfer System,

ΠΡΟ: προαπαιτούμενα, ΜΑ: μέγιστος αριθμός φοιτητών.