ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019
Κωδικός Μάθημα Θ Ε Φ ΕΚ ΔΜ ECTS Διδάσκοντες
     Ώρες / εβδομάδα           
1ο Εξάμηνο
ΒΕΥ101 Γενική Βιολογία Ι 3 3     6 6 Βαρέλη
ΒΕΥ103 Γενικά Μαθηματικά 3   2   5 6 Αδαμίδης
ΒΕΥ104 Γενική Φυσική 3   2   5 6 Μπενής (Τμ.Φυσικής)
ΒΕΥ105 Εισαγωγή στην Πληροφορική 3 3     6 6 Παπαλουκάς
ΒΕΥ106 Βασική Οργανική Χημεία 4       4 6 Αλίβερτης-Τρογκάνης
2ο Εξάμηνο
ΒΕΥ201 Γενική Βιολογία ΙΙ 3 3     6 6 Βαρέλη-Χολέβας
ΒΕΥ202 Βιοστατιστική 3   2   5 6 Αδαμίδης
ΒΕΥ207 Εργαστήριο Χημείας Ι 1 3     4 6 Γιαννόπουλος - Αλίβερτης
ΒΕΥ208 Οργανική Χημεία των Βιομορίων 4       4 6 Γιαννόπουλος - Αλίβερτης
ΒΕΥ503 Μικροβιολογία 3 3     6 6 Σαϊνης
3ο Εξάμηνο
ΒΕΥ303 Ανατομία και Μορφολογία Φυτών 3 3     6 6 Παπαευθυμίου- Μελά
ΒΕΥ404 Βιοχημεία Ι 3 3     6 7 Φίλιου - Κονιδάρης
ΒΕΥ301 Ζωολογία 3 3   1 6 7 Λεονάρδος-Ρωμάν
ΒΕΥ307 Εργαστήριο Χημείας ΙΙ 1 3     4 5 Γιαννόπουλος - Αλίβερτης
ΒΕΥ204Α Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων 3   1   4 5 Τρογκάνης
4ο Εξάμηνο
ΒΕΥ306 Κυτταρική Βιολογία 3 3     6 6 Μαραγκός
ΒΕΥ403 Βασική Γενετική 3 3     6 6 Αφένδρα-Μπούμπα
ΒΕΥ501 Βιοχημεία ΙΙ 3 3     6 6 Φίλιου - Κονιδάρης
ΒΕΥ803 Γενική Οικολογία 3 3   1 6 6   Χαλλευ -Τζωρτζάκη
ΒΕΥ401 Φυσιολογία Φυτών 3 3     6 6 Παπαευθυμίου-Μελά
5ο Εξάμηνο
ΒΕΥ704 Ανοσολογία 3 3     6 6 Θυφρονίτης-Μποζίδης
ΒΕΥ505 Εφαρμοσμένη Οικολογία 3 3     6 6 Κατή - Μελά
ΒΕΥ604 Μοριακή Βιολογία 3 3     6 6 Χατζηλουκάς- Καραμπίκα
ΒΕΥ305 Φυσιολογία Ζώων Ι 3 3     6 7 Ψαρροπούλου - Λαμπρακάκης
ΒΕΥ605 Αναπτυξιακή Βιολογία 3 3     6 5 Μαραγκός
6ο Εξάμηνο
ΒΕΥ602 Βιοτεχνολογία 3 3     6 7 Σταμάτης - Καταπόδης-Πολύδερα
ΒΕΥ901A Δομική Βιολογία 3       3 3 Τρογκάνης
ΒΕΥ606 Υδροβιολογία 3 3   1 6 7 Καραγιάννη- Μελά
ΒΕΥ405 Φυσιολογία Ζώων ΙΙ 3 3     6 7 Ψαρροπούλου-Λαμπρακάκης
  Μαθήματα επιλογής (ECTS≥6)           6  
7ο Εξάμηνο
ΒΕΥ603 Βιοχημική Μηχανική 3 3     6 7 Καταπόδης - Σταμάτης-Πολύδερα
ΒΕY601 Μοριακή Γενετική 3 3     6 7 Μιχαηλίδης- Μπούμπα
  Μαθήματα Επιλογής (ECTS≥16)           16  
8ο Εξάμηνο
BEY804 Βιοπληροφορική 3 3     6 7 Παπαλουκάς
BEY902 Εξελικτική Βιολογία 4       4 4 Σωτηρόπουλος
  Μαθήματα Επιλογής (ECTS≥19)           19  
Για το 9ο και 10ο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν
να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα προγράμματα:
Πρόγραμμα  1
9ο Εξάμηνο   ECTS
BEY901 Πειραματική Διπλωματική Εργασία I           30
10ο Εξάμηνο    
BEYA01 Πειραματική Διπλωματική Εργασία II           30
Πρόγραμμα 2
9ο Εξάμηνο   ECTS
  Μαθήματα Επιλογής
(ECTS≥30)
      30   30
10ο Εξάμηνο    
BEY1002 Βιβλιογραφική Διπλωματική Εργασία       30   30

Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα επιλογής 6ου και 8ου εξαμήνου

ΚΩΔ. Μάθημα Θ Ε Φ ΕK ΔΜ ECTS ΠΡΟ ΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΒΕΕ904 Θαλάσσια Βιολογία 3 3   1 6 6   20 Διδακτική εμπειρία
ΒΕΕ609 Μεμβρανική Βιοφυσική 3       3 4 ΒΕΥ305 20 Λαμπρακάκης
ΒΕΕ811 Μοριακή Βιολογία Αλληλεπίδρασης Μικροοργανισμών και Φυτών 3       3 3   60 Χατζηλουκάς
ΒΕΕ801 Περιβαλλοντική Χημεία 3       3 3   30 Πηλίδης
ΒΕΕ916 Πρακτική Άσκηση (μόνο 6ου εξ.)         0 5 δραστηριότητα εκτός πτυχίου    
ΒΕΕ812 Υδατοκαλλιέργειες 3 3   2 6 7 ΒΕΕ708 20 Λεονάρδος
ΒΕΕ706 Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση (μόνο στο 8ο) 3   3   6 6     Θυφρονίτης
ΒΕΕ809 Βιολογία του Καρκίνου (μόνο στο 8ο) 3 1     4 4 ΒΕΥ404   διδακτική εμπειρία
ΒΕΕ807 Γενετική Μηχανική Θεωρία (μόνο στο 8ο) 3       3 3     Χατζηλουκάς
ΒΕΕ808 Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής (μόνο στο 8ο) 2 3     5 5     διδακτική εμπειρία
ΒΕΕ818 Μηχανική Βιοδιεργασιών (μόνο στο 8ο) 3 3   1 6 6 ΒΕΥ602 ΒΕΥ603   Καταπόδης-Σταμάτης_
Πολύδερα
BEE810 Μοριακή Νευροβιολογία (μόνο στο 8ο) 3       3 3     Μιχαηλίδης
ΒΕΕ814 Οικολογία Πεδίου (μόνο στο 8ο) 1 4     5 5
ΒΕΥ 505
12 Χάλλεϋ - Κατή - Σωτηρόπουλος
ΒΕΕ708 Ιχθυολογία 3 3   1 6 6   25 Λεονάρδος
ΒΕΕ506 Αναπαραγωγική Βιολ.και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 3       3 4  BEY605   Μαραγκός
ΒΕΕ903 Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών 2 2     4 4     διδακτικη εμπειρία
ΒΕΕ819 Ο κόσμος του RNA 3       3 3     διδακτική εμπειρία
Μαθήματα από άλλα τμήματα (συνδιδασκαλία)
BEE913 Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία (Ιατρική) 3       3 3     Κωνσταντή - Παππάς - Λεονταρίτης
ΒΕΕ914 Ειδικά θέματα Επιχειρηματικότητας (Οικονομικό) (μόνο στο 8ο) 4       4 6     Γκωλέτσης
ΒΕΕ610 Εισαγωγή  στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων (Ιατρική) 2       2 3     Κούκλης - Κωλέττας
ΒΕΕ611 Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων (Ιατρική) 2       2 3     Παπαδοπούλου - Σακκάς
ΒΕΕ816 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  Ι (ΠΤΔΕ) 3       3 5   30 Νικολάου
ΒΕΕ815 Περιβαλλοντικές Επιστήμες (ΠΤΔΕ) 3       3 5     Γαβριλάκης
ΒΕΕ805 Γενετική Ανθρώπου - Ιατρική Γενετική (μόνο στο 8ο) 3       3 3   25 Σύρρου
Μαθήματα επιλογής 7ου η΄ 9ου εξαμήνου
ΒΕΕ507 Αγγλικά 3       3 2 Τσελίγκα    
ΒΕΕ717 Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας (εργαστήριο)   3     3 4     Διδακτική εμπειρία
 
ΒΕΕ718 Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (Θεωρία) 3       3 4   35 Σταμάτης
 
ΒΕΕ504 Εφαρμοσμένη Γενετική 3 3     6 6 ΒΕΥ403 60 Αφένδρα
ΒΕΕ719 Πολιτισμική Οικολογία 3       3 3     Διδακτική εμπειρία
ΒΕΕ802 Λιμνολογία 3 3   1 6 6   25 Διδακτική εμεπιρία
ΒΕΕ908 Μικροβιακή Γενετική 3       3 4     Αφένδρα
ΒΕΕ713 Μοριακή Οικολογία και
Γενετική της Διατήρησης
2 3     5 5 ΒΕΥ403 ΒΕΥ803   Σωτηρόπουλος(εκ/κή άδεια)
ΒΕΕ707 Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά 3       3 4 ΒΕΥ305 30 Ψαρροπούλου-Λαμπρακάκης
ΒΕΕ608 Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί: από το γονίδιο στο οικοσύστημα 2 3   1 5 5     διδακτική εμπειρία
ΒΕΕ906 Περιβαλλοντική Τεχνολογία 3       3 3     Πηλίδης
ΒΕΕ905 Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής (μόνο στο 9ο) 2 2     4 4     Παπαλουκάς
BEE722 Βιολογία μεγάλων χερσαίων θηλαστικών 2     4 4     διδακτική εμπειρία
Μαθήματα από άλλα τμήματα (συνδιδασκαλία)
ΒΕΕ910 Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΤΔΕ 3       3 5     Κώτσης
ΒΕΕ813 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (Οικονομικό) 4       4 6     Γκωλέτσης
ΒΕΕ712 Σχολική Παιδαγωγική Ι ( ΠΤΔΕ) 3       3 5   30  
ΒΕΕ505 Εξαρτησιογόνες Ουσίες(Ιατρ.) 2       2 3   60 Σωτηροπούλου - Κωνσταντή
ΒΕΕ714 Ηθολογία-Βιολογία (Νηπιαγωγών) 3       3 5     Κούτρας
* Θ: θεωρία, Ε: εργαστήριο,
Φ: φροντιστήριο, ΕΚ: εκδρομή, ΔΜ: διδακτικές μονάδες,
ECTS: European Credit Transfer System.   
* Θ: θεωρία, Ε: εργαστήριο, Φ: φροντιστήριο,
ΕΚ: εκδρομή, ECTS: European Credit Transfer System,
ΠΡΟ: προαπαιτούμενα, ΜΑ: μέγιστος αριθμός φοιτητών.