Το Τμήμα συμμετέχει σε δύο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

 1. Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

  Για πληροφορίες, μπορείτε να επισκευθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:
  http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=21
 2. Βιοτεχνολογία

  Για πληροφορίες, μπορείτε να επισκευθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:
  http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=28
 3. Ιατρική Χημεία

  Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ιατρική Χημεία» βασίζεται στη στενή συνεργασία των βασικών με τις κλινικές επιστήμες, γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη βασική γνώση και την κλινική πράξη και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε επιστημονικά πεδία της Χημείας και της Βιολογίας που σχετίζονται με την Ιατρική επιστήμη.
  Για πληροφορίες, μπορείτε να επισκευθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:
  http://medchem.ac.uoi.gr/