Βαρέλη Αικατερίνη

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθήματα Βιολογικού Περιεχομένου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007376
Email: kvareli@cc.uoi.gr

Γιαννόπουλος Θωμάς

Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία & Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007348
Email: thgianno@cc.uoi.gr

Κονιδάρης Κωνσταντίνος

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία & Βιοτεχνολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007359
Email: kkonida@cc.uoi.gr

Λιάσκο Ρωμάν

Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωολογία - Φυσιολογία Ζώων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007397
Email: rliasko@cc.uoi.gr

Παπαευθυμίου Δήμητρα

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία Φυτών
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007904
Email: dpapaef@cc.uoi.gr

Πολύδερα Αγγελική

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημική Μηχανική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651008049
Email: apolyder@cc.uoi.gr