Ιωάννης Λεονάρδος

Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007313
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): ileonard@uoi.gr
  • Γραφείο: 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης (Μεταβατικό κτίριο) Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο Ε4 1ος όροφος
    • Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Ζώων με έμφαση στην Ιχθυολογία

    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα