Χαρίλαος Γιώτης

Επίκουρος Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007904 (Γραφείο)
 • FAX: -
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): chyiotis@uoi.gr
 • Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης, Γραφείο Α230
 • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα - Τετάρτη 11-13
  • Γνωστικό αντικείμενο: Λειτουργική Βιολογία Φυτών
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Φωτοσυνθετική φυσιολογία (Photosytnhetic physiology)
   2. Ο ρόλος των ατμοσφαιρικών μεταβολών στην μακροεξέλιξη των φυτών (The role of atmospheric change in shaping plant macroevolution)
   3. Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη φυσική βλάστηση και την παραγωγικότητα φυτών μεγάλης καλλιέργειας (Climate Change impacts on natural vagetation and crop productivity)
   4. Τεχνολογίες αύξησης της δέσμευσης ατμοσφαιρικού άνθρακα με βάση τα φυτά (Enhanced plant-mediated carbon sequestration technologies)
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Ανατομία και Μορφολογία Φυτών
   2. Φυσιολογία Φυτών

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα