Βασίλης Δουρής

Επίκουρος Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007282 (Γραφείο), 2651007393 (Εργαστήριο)
 • FAX: -
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): vdouris@uoi.gr
 • Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης, Γραφείο Α242, Ερευνητικό Εργαστήριο Κτίριο Ε3 1ος Όροφος
 • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 1 – 2 μμ, Τετάρτη 11 πμ – 12 μμ
  • Γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Μοριακή Γενετική: διερεύνηση μοριακών μηχανισμών ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα
   2. Εξελικτική Βιολογία: Φυλογενετική ανάλυση, φυλογεωγραφία, evo-devo
   3. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές με έμφαση στα αρθρόποδα, φορείς και συστήματα πρωτεϊνικής έκφρασης σε κύτταρα εντόμων.
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Μοριακή Βιολογία
   2. Γενετική Μηχανική Θεωρία
   3. Εξελικτική Βιολογία (συνδιδασκαλία)
  • Μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. ΔΠΜΣ «Αγροχημεία & Περιβάλλον»: Επιλεγμένα Θέματα Μοριακής Βιολογίας, Εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής στην Αγροτική Παραγωγή
   2. ΔΔΠΜΣ «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία»: Λειτουργική Ανάλυση Γονιδίων: από τον Σχεδιασμό στο Έμβιο Σύστημα

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα