Χαράλαμπος Λαμπρακάκης

Επίκουρος Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007395
 • FAX: 2651007064
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): clabrak@uoi.gr
 • Προσωπικός ιστότοπος (Website): http://users.uoi.gr/clabrak/
 • Γραφείο: Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτιρίο Ε2 1ος όροφος
 • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 2-4 μμ
  • Γνωστικό αντικείμενο: Νευροφυσιολογία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Συναπτική οργάνωση ραχιαίου νωτιαίου μυελού, The synaptic organization of the spinal dorsal horn
   2. Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί της αίσθησης του πόνου, Cellular and molecular mechanisms of nociception
   3. Νευροβιολογία των υποδοχέων GABAA, Neurobiology of GABAA receptors
   4. Ο ρόλος της συναπτικής διαβίβασης σε νευρολογικές διαταραχές, The role of synaptic transmission in neurological disorders
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Μεμβρανική Βιοφυσική
   2. Φυσιολογία Ζώων Ι
   3. Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά
   4. Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσιολογίας Ζώων ΙΙ

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα