Δημήτριος Αλίβερτης

Επίκουρος Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651009058 (Γραφείο), 2651007358 (Εργαστήριο)
 • FAX: -
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): aliverti@uoi.gr
 • Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης, Γραφείο Α227
 • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα - Παρασκευή 11-13
  • Γνωστικό αντικείμενο: Οργανική Χημεία και Φυσικοχημικές Εφαρμογές Βιοδραστικών Υπερμοριακών Ενώσεων
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Βασική Οργανική Χημεία
   2. Οργανική χημεία των Βιομορίων
   3. Εργαστήρια Χημείας Ι & ΙΙ

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα