Βασιλική Κατή

Καθηγήτρια


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007439
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): vkati@uoi.gr
 • Προσωπικός ιστότοπος (Website): https://bc.lab.uoi.gr/en/
 • Γραφείο: Μεταβατικό Κτήριο, 1ος όροφος, γραφείο 235
 • Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη & Πέμπτη: 12-2 μμ
  • Γνωστικό αντικείμενο: Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Διατήρηση βιοποικιλότητας: Δημιουργία πρωτογενών βάσεων βιοποικιλότητας, βιοπαρακολούθηση και προστασία απειλούμενων ειδών, σχεδιασμός δικτύων προστατευόμενων περιοχών, δείκτες βιοποικιλότητας.
   2. Οικολογία βιοκοινοτήτων: Καταγραφή και ανάλυση της βιοκοινότητας ζωϊκών ομάδων με στόχο την προστασία τους (Ορθόπτερα, πεταλούδες, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και ορισμένα είδη θηλαστικών).
   3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεγάλων έργων: δρόμοι, αιολικά πάρκα.
   4. Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Βιοποικιλότητα και Κλιματική Αλλαγή
   2. Βιολογία Διατήρησης στην Πράξη
   3. Οικολογία Πεδίου

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα