Πέτρος Καταπόδης

Επίκουρος Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651007315 (Εργαστήριο), 2651007212 (Γραφείο)
 • FAX: 2651007345
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): pkatapo@uoi.gr
 • Προσωπικός ιστότοπος (Website): http://biotechlab.bat.uoi.gr/biotechlab/staff/katapodis.html
 • Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης, Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο Ε2, 1ος Όροφος
 • Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 12-13, Παρασκευή 12-13
  • Γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημική Μηχανική
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Production of high value products by microbial cultures
   2. Purification and biochemical characterization of industrial enzymes
   3. Biodiesel production by microalgae
   4. Microbial biodegradation/biotransformation of aromatic compounds
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Βιοτεχνολογία
   2. Βιοχημική Μηχανική
   3. Μηχανική Βιοδιεργασιών

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα