Ήρα Καραγιάννη

Επίκουρη Καθηγήτρια


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007341
 • FAX: 2651007064
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): hkaray@uoi.gr
 • Προσωπικός ιστότοπος (Website): http://users.uoi.gr/hkaray
 • Γραφείο: Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο Ε4 - 1oς όροφος - Εργαστήριο Μικροβιακής Οικολογίας
 • Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 11-1 μμ
  • Γνωστικό αντικείμενο: Υδροβιολογία
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Οικολογία υδρόβιων μικροοργανισμών (aquatic microbial ecology)
   2. Μικροβιακό τροφικό τροφικό πλέγμα υδάτινων οικοσυστημάτων (aquatic microbial food webs)
   3. Ποικιλότητα και αλληλεπιδράσεις μικροοργανισμών (microbial diversity and interactions)
   4. Πρώτιστα - Θήρευση (Protist grazing)
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Υδροβιολογία
   2. Υδρόβιοι μικροοργανισμοί, από το γονίδιο στο οικοσύστημα
   3. Λιμνολογία

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα