Αικατερίνη Ψαρροπούλου

Καθηγήτρια


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651007345, 2651007353
 • FAX: 2651007064
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): cpsarrop@uoi.gr
 • Γραφείο: Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο E2, 1ος όροφος
 • Ώρες συνεργασίας: Για το χειμερινό εξάμηνο, Τετάρτη 12-14μμ.
  Για το εαρινό εξάμηνο, Δευτέρα 12-14μμ και Τρίτη 12-14μμ.
  • Γνωστικό αντικείμενο: Φυσιολογία Ζώων
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Φυσιολογία και φαρμακολογία εγκεφαλικών νευρώνων ιπποκάμπου και φλοιού
   2. Φυσιολογία χολινεργικών (μουσκαρινικών) υποδοχέων κατά την ανάπτυξη ΚΝΣ
   3. Νευρωνική πλαστικότητα μετά από επιληπτικές κρίσεις κατά την ανάπτυξη
   4. Μηχανισμοί επιληπτικών κρίσεων κατά την ανάπτυξη ΚΝΣ
   5. Νευρωνική λειτουργία (ΚΝΣ) μετά από έκθεση σε αλκοόλη κατά την ανάπτυξη ΚΝΣ
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Φυσιολογία Ζώων Ι (Υ)
   2. Φυσιολογία Ζώων ΙΙ (Υ)
   3. Νευροδιαβιβαστές & Συμπεριφορά (Ε)

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα