Αμαλία - Σοφία Αφένδρα

Επίκουρη Καθηγήτρια


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651007494, 2651007377
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): aafendra@uoi.gr
 • Γραφείο: A-236 (1ος όροφος Μεταβατικού Κτιρίου) Ερευνητικό Εργαστήριο Κτήριο Ε3 1ος Όροφος
 • Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 12 – 1 μμ, Παρασκευή 12 – 1μμ
  • Γνωστικό αντικείμενο: Μικροβιακή Γενετική
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Βακτηριακά πλασμίδια (bacterial plasmids)
   2. Γενετική βελτίωση μικροοργανισμών (Genetic improvement / engineering of microorganisms)
   3. Γονίδια βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος (Genes of biotechnological interest)
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Βασική Γενετική
   2. Εφαρμοσμένη Γενετική
   3. Μικροβιακή Γενετική
  • Μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Μοριακή Βιολογία (συνδιδασκαλία), ΔΠΜΣ «Αγροχημεία & Βιολογικές Καλλιέργειες»
   2. Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί, (συνδιδασκαλία) ΔΠΜΣ «Βιοτεχνολογία»

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα