Τζων - Μάξγουελ Χάλλεϋ

Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007337
 • FAX: 2651007064
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): jhalley@uoi.gr
 • Προσωπικός ιστότοπος (Website): http://www.jmax.gr/
 • Γραφείο: Π15 (1ος όροφος Μεταβατικού Κτιρίου)
 • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00-15:00
  • Γνωστικό αντικείμενο: Οικολογία
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Δυναμικά Μοντέλα Βιοποικιλότητας (Dynamic Models of Biodiversity)
   2. Εξαφάνιση (Extinction)
   3. Οικολογία και Κλιματική Αλλαγή (Ecology and Climate Change)
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Γενική Οικολογία
   2. Εφαρμοσμένη Οικολογία
   3. Οικολογία Πεδίου
   4. Βιοστατιστική (Εργαστήριο)

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα