Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651007375, 2651009031
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): ksotirop@uoi.gr
 • Γραφείο: Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο Ε3 1ος όροφος
 • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα-Παρασκευή 12-13μμ
  • Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Βιολογία - Γενετική πληθυσμών
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Εξελικτική Βιολογία - Γενετική Πληθυσμών: μελέτη των προτύπων της γενετικής και μορφολογικής ποικιλότητας σε φυσικούς ζωικούς πληθυσμούς, ως αποτέλεσμα μικροεξελικτικών διεργασιών και τοπικών προσαρμογών
   2. Μοριακή Οικολογία: φυλογεωγραφία, ανάπτυξη μοριακών δεικτών, γενετική ταυτοποίηση οργανισμών, μελέτη της διασποράς, έλεγχος πατρότητας, γενετική του τοπίου, μεταπληθυσμοί, ζώνες υβρδισμού
   3. Γενετική της Διατήρησης: γενετική διατήρηση μικρών πληθυσμών, εκτίμηση των κινδύνων γενετικής υποβάθμισης ενδημικών και απειλούμενων ειδών, προσδιορισμός μονάδων διατήρησης, μέτρα προστασίας
   4. Μελέτη και προστασία της Βιοποικιλότητας: καταγραφή και παρακολούθηση ζωικών πληθυσμών, εκτίμηση της βιοποικιλότητας προστατευόμενων περιοχών
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Εξελικτική Βιολογία
   2. Μοριακή Οικολογία – Γενετική της Διατήρησης
   3. Οικολογία Πεδίου

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα