Γεώργιος Πηλίδης

Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007518
 • FAX: 2651007274
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): gpilidis@uoi.gr
 • Προσωπικός ιστότοπος (Website): http://www.envchemtech.weebly.com
 • Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου διοίκησης γραφείο ΙΙΙ 203-1, Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο Ε2 Ισόγειο
 • Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 3-4 μμ, Πέμπτη 3-4 μμ
  • Γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων-Indoor and outdoor air pollution
   2. Διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων-management of agricultural and livestock wastes
   3. Αναλύσεις οργανικών παραμέτρων σε πόσιμα και επιφανειακά νερά-Analysis of organic parameters in drinking and surface waters
   4. Διαχείριση τροφικών υπολειμμάτων μέσω κομποστοποίησης-Management of food residues through composting
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Οργανική Χημεία Ι - Υδρογονάνθρακες και παράγωγα αυτών
   2. Οργανική Χημεία ΙΙ - Καρβονυλικές ενώσεις και βιομόρια
   3. Περιβαλλοντική Χημεία
   4. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
   5. Εργαστήριο Οργανικής και Αναλυτικής Χημείας

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα