Κωνσταντίνος Παπαλουκάς

Αναπληρωτής Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007427
 • FAX: 2651007061
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): papalouk@uoi.gr
 • Γραφείο: III-203-3 (1ος όροφος Μεταβατικού Κτιρίου)
 • Ώρες συνεργασίας: Καθημερινά 11:00-13:00
  • Γνωστικό αντικείμενο: Βιοπληροφορική
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Υπολογιστική Ανάλυση Πρωτεϊνών (Computational Protein Analysis)
   2. Αυτόματη Ταξινόμηση Ιστών (Automated Tissue Classification)
   3. Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων (Biomedical Signal Processing)
   4. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Εισαγωγή στην Πληροφορική
   2. Βιοπληροφορική
   3. Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα