Θεολόγος Μιχαηλίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007101
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): tmichael@uoi.gr
  • Γραφείο: 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης (Μεταβατικό κτίριο), Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο Ε4, 1ος όροφος
    • Γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Γενετική

    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα