Πέτρος Μαραγκός

Αναπληρωτής Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651007392, 2651007917
 • FAX: 2651007064
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): pmaragos@uoi.gr
 • Γραφείο: Κτήριο Ε3, 1ος Οροφος, Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο Ε2, Ισόγειο
  • Γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή Βιολογία
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Oocyte cell cycle and cell division. (Κυτταρικός κύκλος ωοκυττάρων, ωαρίων και προ-εμφυτευτικών εμβρύων)
   2. DNA damage response of oocyte and pre-implantation embryos. (Απόκριση ωοκυττάρων, ωαρίων και προ-εμφυτευτικών εμβρύων σε βλάβες του DNA)
   3. DNA damage response in embryonic stem cells. (Απόκριση εμβρυικών βλαστοκυττάρων σε βλάβες του DNA)
   4. Role and function of oocyte-specific regulators which are expressed in cancer cells. (Ρόλος και λειτουργία ωοκυτταρικών ρυθμιστών που παρουσιάζουν και ογκογονική έκφραση)
   5. Oocyte ageing and its links to aneuploidy, chromosomal abnormalities and DNA damage. (Γήρανση ωοκυττάρων και η σχέση της με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ανευπλοειδία και βλάβες του DNA)
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Κυτταρική Βιολογία
   2. Αναπτυξιακή Βιολογία
   3. Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα