Κυριακή Παπαγεωργίου

Επιστημονικά νέα σε ζητήματα που αφορούν τα χαρακτηριστικά της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 (COVID-19), τους μηχανισμούς παθογένειάς του, τη θεραπεία και την ανάπτυξη εμβολίων: μια συλλογική εργασία των φοιτητών 4ου έτους του ΒΕΤ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στα πλαίσια του μαθήματος: "Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής".
 
 
Συγχαρητήρια στα παιδιά!

Επιστημονικά νέα σε ζητήματα που αφορούν τα χαρακτηριστικά της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 (COVID-19), τους μηχανισμούς παθογένειάς του, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ανάπτυξη εμβολίων, και την προέλευση του ιού: μια συλλογική εργασία των φοιτητών 4ου έτους του ΒΕΤ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στα πλαίσια του μαθήματος: "Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής".

 

Συγχαρητήρια στα παιδιά!