Κωνσταντίνο Αδαμίδη

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 στη "Βιοστατιστική" είναι διαθέσιμα στο φοιτητολόγιο από 16/2.