Κωνσταντίνο Αδαμίδη

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων στη Βιοστατιστική και τα Γενικά μαθηματικά είναι διαθέσιμα στο Φοιτητλόγιο, από 12/7/2018. Τα θέματα και οι λύσεις τους, καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα  θα αναρτηθούν εδώ τις επόμενες δύο εβδομάδες.