Κωνσταντίνο Αδαμίδη

Τα αποτελέσματα της εξέτασης α' περιόδου, του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, στα "Γενικά Μαθηματικά" είναι διαθέσιμα στο φοιτητολόγιο από 20/2/2019. Θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μαζί με κάποια στατιστικά στοιχεία, σε λίγες ημέρες.