Κωνσταντίνο Αδαμίδη

Επισυνάπτω το τρίτο σετ ασκήσεων  της Βιοστατιστικής (κεφάλαιο 4: Κατανομές Πιθανοτήτων) μαζί με τις λύσεις τους.