Ιωάννη Σαΐνη

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 08:48

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Το τελευταίο εργαστήριο Μικροβιολογίας (Θεωρητικό) θα πραγματοποιηθεί για όλες τις ομάδες ταυτόχρονα την Παρασκευή 12/5/2017 στην αίθουσα 2 (μεταβατικό κτίριο) και ώρα 10πμ - 1μμ.

 

Σαϊνης Ιωάννης

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας ξεκινάει την Παρασκευή 3/3 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 12:11

Εναρξη μαθήματος Μικροβιολογίας

Το μάθημα Μικροβιολογία ξεκινάει στις 1/3/2017 ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Σαϊνης Γιάννης