Δημήτρη Νουτσόπουλο

Τα σεμινάρια/παρουσιάσεις των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος "Ο κόσμος του RNA" θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 1/6 και ώρα 13:00-16:00 και την Τρίτη 5/6 και ώρα 14:00-16:00 στην αίθουσα Δ.