Κωνσταντίνο Κονιδάρη

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 11:29

Αποτελέσματα εξετάσεων Βιοχημείας ΙΙ

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων Βιοχημείας ΙΙ βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο. Υπενθυμίζεται ότι στη Γραμματεία αποστέλεται βαθμός μόνο αν έχετε περάσει και το εργαστήριο. Βαθμοί έχουν αποσταλεί για τους εξής Α.Μ. 1004, 1022, 1219,1338.

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 13:56

Έναρξη Βιοχημείας ΙΙ

Οι διαλέξεις του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ ξεκινούν την Τρίτη 27/2 και το εργαστήριο την Παρασκευή 2/3, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 10:21

1η Πρόοδος Βιοχημείας Ι

Η 1η Πρόοδος για τη Βιοχημεία Ι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 5μμ- 7μμ στις αίθουσες του νέου κτιρίου του ΒΕΤ. Η ύλη για την πρόοδο είναι το κεφ 2 (Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών), το κεφ 8 (Ένζυμα βασικές αρχές και κινητική, εκτός της παρ. 8.6), το κεφ 9 (Στρατηγικές κατάλυσης, μόνο η εισαγωγή και οι παράγραφοι 9.1 και 9.2 έως σελ277......υδροξυλίου προσδεδεμένο στον ψευδάργυρο), το κεφ. 11(Υδατάνθρακες) και το κεφ. 12 (Λιπίδια και κυτταρικές μεμβράνες). Οι διαφάνειες από τις διαλέξεις θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course. Οι διαφάνεις περιλαμβάνουν εκτενή πεδία που καλύπτουν οι διαλέξεις, σε καμιά περίπτωση όμως δεν υποκαθιστούν την προετοιμασία με τη βοήθεια του επιστημονικού συγγράμματος που έχει στη διάθεσή του ο φοιτητής. Υπενθυμίζεται ότι  οι αρχές της κινητικής των ενζύμων παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κατά ένα μέρος στον πίνακα  και κατά ένα μέρος στις διαφάνειες.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο. Η βαθμολογία στο Cronos αφορά μόνο όσους έχουν περάσει το εργαστήριο

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των εργαστηρίων Βιοχημείας Ι και ΙΙ βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία

Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 16:32

1η πρόοδος Βιοχημείας ΙΙ

Η 1η πρόοδος του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ θα γίνει την Πέμπτη 14 Απριλίου 11.00πμ-13.00μμ στις αίθουσες του ισογείου του μεταβατικού.