Κωνσταντίνο Κονιδάρη

Το φροντιστήριο για το εργαστήριο της Βιοχημείας ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Μαϊου στις 11 πμ στην αίθουσα που γίνονται οι διαλέξεις του μαθήματος στο υπόγειο του νέου κτιρίου. 

Τα αποτελέσματα της 1ης προόδου της Βιοχημείας ΙΙ βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. Υπενθυμίζεται ότι ο βαθμός της προόδου αν είναι μεγαλύτερος  ή ίσος του 5 ισχύει έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Αν κάποιος δεν περάσει το μάθημα έως και το Σεπτέμβριο, πρέπει να ξαναδώσει πρόοδο ή εφ' όλης της ύληςστο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 10:21

1η Πρόοδος Βιοχημείας Ι

Η 1η Πρόοδος για τη Βιοχημεία Ι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 5μμ- 7μμ στις αίθουσες του νέου κτιρίου του ΒΕΤ. Η ύλη για την πρόοδο είναι το κεφ 2 (Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών), το κεφ 8 (Ένζυμα βασικές αρχές και κινητική, εκτός της παρ. 8.6), το κεφ 9 (Στρατηγικές κατάλυσης, μόνο η εισαγωγή και οι παράγραφοι 9.1 και 9.2 έως σελ277......υδροξυλίου προσδεδεμένο στον ψευδάργυρο), το κεφ. 11(Υδατάνθρακες) και το κεφ. 12 (Λιπίδια και κυτταρικές μεμβράνες). Οι διαφάνειες από τις διαλέξεις θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course. Οι διαφάνεις περιλαμβάνουν εκτενή πεδία που καλύπτουν οι διαλέξεις, σε καμιά περίπτωση όμως δεν υποκαθιστούν την προετοιμασία με τη βοήθεια του επιστημονικού συγγράμματος που έχει στη διάθεσή του ο φοιτητής. Υπενθυμίζεται ότι  οι αρχές της κινητικής των ενζύμων παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κατά ένα μέρος στον πίνακα  και κατά ένα μέρος στις διαφάνειες.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο. Η βαθμολογία στο Cronos αφορά μόνο όσους έχουν περάσει το εργαστήριο

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των εργαστηρίων Βιοχημείας Ι και ΙΙ βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία

Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 16:32

1η πρόοδος Βιοχημείας ΙΙ

Η 1η πρόοδος του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ θα γίνει την Πέμπτη 14 Απριλίου 11.00πμ-13.00μμ στις αίθουσες του ισογείου του μεταβατικού.