Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο

Η διάλεξη της Τρίτης 6/5/2014 αναβάλλεται λόγω έκτακτης και ανελαστικής υποχρέωσης του διδάσκοντα.

Λόγω έκτακτων υποχρεώσεων του διδάσκοντα, η έναρξη του μαθήματος μετατίθεται για την Τρίτη 11/3 σύφωνα με το πρόγραμμα.

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 21:01

Εξελικτική Βιολογία - Διαλέξεις

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 6/3 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 18:16

Αποτελέσματα Εξελικτικής Βιολογίας

Τα αποτελέσματα της εξέτασης του μαθήματος Εξελικτική Βιολογία βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 12:53

Εξέταση Εξελικτικής Βιολογίας

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα 'Εξελικτική Βιολογία' καλούνται να το δηλώσουν στο email του διδάσκοντα το αργότερο έως την Κυριακή 16/2, ώστε να ετοιμαστεί ο αντίστοιχος αριθμός γραπτών.

Το μάθημα της Τετάρτης 6/11 αναβάλλεται λόγω της Πανελλαδικής απεργίας. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Πέμπτη 7/11 και ώρα 15.00-17.00 στην αίθουσα 3.

Τα εργαστήρια ξεκινούν σήμερα 31-10 στην αίθουσα Η/Υ (17.00-20.00)

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων θα οριστεί με νέα ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται πως τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι: 1) Βασική Γενετική και 2) Γενική Οικολογία.

852: μηδεν (0)
759: μηδεν (0)
837: τρία (3)
823: πέντε (5)
569: πέντε (5)
795: επτά (7)
304: επτά (7)

Οι βαθμοί θα σταλούν στη Γραμματεία του τμήματος έως το τέλος της εβδομάδας.

Η τελευταία διάλεξη του μαθήματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4/6. Οι διαφάνειες των διαλέξεων έχουν αναρτηθεί στο e-course.

Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει τις ενότητες που καλύφθηκαν στις διαλέξεις του μαθήματος καθώς και τα αντίστοιχα κεφάλαια στα διδακτικά συγγράμματα.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στο e-course, καθώς και όσοι επιθυμούν περαιτέρω διευκρινήσεις, παρακαλούνται να απευθύνονται στον διδάσκοντα.

Σελίδα 14 από 14