Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να εγγραφούν στο e-course του μαθήματος, καθώς στο εξής όλες οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται εκεί.

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης, να ενημερώνονται μέσω του e-course του μαθήματος.

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 09:26

Εξελικτική Βιολογία - έναρξη διαλέξεων

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 26/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα, και μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams. Ο κωδικός εγγραφής στην ομάδα του μαθήματος είναι v88st9n
Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα θα αναρτώνται στο εξής στη σελίδα του μαθήματος στο e-course.

Η βαθμολογία του μαθήματος έχει αναρτηθεί στο e-course.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης" την Πέμπτη 11/2/2021, να εγγραφούν στην ομάδα "ΕΞΕΤΑΣΗ Μοριακής Οικολογίας" στο Microsoft Teams (κωδικός εγγραφής: i4jewrc) το αργότερο έως την Τρίτη 9/2/2021 και ώρα 20.00. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στην εξέταση.
Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).
Αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course του μαθήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Εξελικτική Βιολογία" την Παρασκευή 5/2/2021, να εγγραφούν εκ νέου στην ομάδα «ΕΞΕΤΑΣΗ Εξελικτικής Βιολογίας» στο MS Teams το αργότερο έως την Πέμπτη 4/2/2021 και ώρα 12.00.

Ο κωδικός εγγραφής στην ομάδα δίνεται στο e-course του μαθήματος ("Ανακοινώσεις").

Δεν θα γίνουν δεκτοί στην εξέταση φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως (μετά τη λήξη της προθεσμίας ο κωδικός εγγραφής θα αλλάξει και η ομάδα θα κλειδώσει).

Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εξέτασης θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course του μαθήματος.

Παρακαλούνται όσες/οι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής "Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης", να εγγραφούν στο e-course του μαθήματος, όπου και θα αναρτώνται στο εξής όλες οι σχετικές ανακοινώσεις για το μάθημα.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.

Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2020 12:58

Εξέταση Εξελικτικής Βιολογίας

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Εξελικτική Βιολογία" τη Δευτέρα 14/9/2020, να εγγραφούν εκ νέου στην ομάδα «Εξέταση Εξελικτικής Βιολογίας» στο MS Teams (κωδικός ομάδας: erydh7e) το αργότερο έως το Σάββατο 12/9/2020 και ώρα 13.00. Δεν θα γίνουν δεκτοί στην εξέταση φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως (μετά τη λήξη της προθεσμίας ο κωδικός εγγραφής θα αλλάξει και η ομάδα θα κλειδώσει).

Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εξέτασης θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course του μαθήματος.

Σελίδα 1 από 14