Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο

Την Πέμπτη 20/10/2022 και ώρα 14.00, ο φοιτητής του ΤΒΕΤ κ. Αναγνώστης Θεοδωρόπουλος θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία, με τίτλο: "Γενετική ποικιλότητα και λειτουργική συνδεσιμότητα πληθυσμών του είδους προτεραιότητας Triturus macedonicus στη Βόρεια Πίνδο, με τη χρήση μικροδορυφόρων".
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Google Meet: meet.google.com/ewj-cuui-iqu

Η πρώτη/εισαγωγική διάλεξη του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5/10 και ώρα 11.00 σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Όσες/οι προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να προσέλθουν καθώς θα δοθούν λεπτομέρειες για το μάθημα, τις εργαστηριακές ασκήσεις, τον τρόπο εξέτασης κλπ.
Παρακαλώ εγγραφείτε στο e-course του μαθήματος καθώς στο εξής όλες οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται εκεί.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Την Πέμπτη 7/7/2022 και ώρα 12.00, ο φοιτητής του ΤΒΕΤ κ. Ταξιάρχης Δανέλης θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία, με τίτλο: "Χωρική Κατανομή της Γενετικής Ποικιλότητας του Είδους Προτεραιότητας Triturus macedonicus (Amphibia, Urodela) στη Βόρεια Πίνδο, με τη χρήση δεικτών του mtDNA".
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Google Meet: meet.google.com/kor-orph-dbn

Την Πέμπτη 7/7/2022 και ώρα 11.00, ο φοιτητής του ΤΒΕΤ κ. Θεόδωρος Γιωννάς Μασσέλος θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία, με τίτλο: "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ".
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Google Meet: meet.google.com/kor-orph-dbn

Τη Δευτέρα 18/4/2022 και ώρα 10.00, η υποψήφια διδάκτορας του ΤΒΕΤ κ. Ελισάβετ-Ασπασία Τόλη θα παρουσιάσει και θα υποστηρίξει ενώπιον της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής τη διδακτορική της διατριβή, με τίτλο: "Εξέλιξη και Διατήρηση της Παιδομόρφωσης σε Τρίτωνες (Αμφίβια, Ουρόδηλα)".
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Google meet:
meet.google.com/cry-mkqi-oem

 

Την Παρασκευή 25/2/2022 και ώρα 13.00, η φοιτήτρια του ΤΒΕΤ κ. Ευφροσύνη Βαρούχα θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία, με τίτλο: "Διαφορές της αναπαραγωγικής αρμοστικότητας μεταξύ εναλλακτικών φαινοτύπων του κοινού τρίτωνα, Lissotriton graecus".
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 10:45

Εξελικτική Βιολογία

Καλούνται οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου να εγγραφούν στο e-course του μαθήματος καθώς στο εξής όλες οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται εκεί.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να εγγραφούν στο e-course του μαθήματος, καθώς στο εξής όλες οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται εκεί.

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης, να ενημερώνονται μέσω του e-course του μαθήματος.

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 09:26

Εξελικτική Βιολογία - έναρξη διαλέξεων

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 26/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα, και μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams. Ο κωδικός εγγραφής στην ομάδα του μαθήματος είναι v88st9n
Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα θα αναρτώνται στο εξής στη σελίδα του μαθήματος στο e-course.

Σελίδα 1 από 15