Χαράλαμπο Λαμπρακάκη

Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2018 17:27

Μάθημα επιλογής 'Μεμβρανική Βιοφυσική'

Το μάθημα θα αρχίσει στις 26 Φεβ. σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

ΧΛ

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017 12:07

Εργαστήρια Φυσιολογίας ΙΙ

Έναρξη εργαστηρίων Φυσιολλογίας ΙΙ στις 06-03-2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η εισαγωγική διάλεξη του μαθήματος Μεμβρανική Βιοφυσική θα γίνει την Τρίτη,11/3, 17:00 - 20:00. Επίσης θα συζητηθεί η πιθανή αλλαγή του προγράμματος διδασκαλίας.