Αμαλία Αφένδρα

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων έχει αναρτηθεί στο ecourse (θέμα 9).

Όσοι φοιτητές /-τριες δεν έχουν πάρει ακόμα σημειώσεις μπορούν να έρθουν στα διαλείμματα των διαλέξεων της Μικροβιακής Γενετικής ή της Εφαρμοσμένης Γενετικής.

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 12:29

Εργασίες στη Μικροβιακή Γενετική

Δείτε το σχετικό αρχείο στο ecourse (κάτω από την ενότητα "ανακοινώσεις").