Αμαλία Αφένδρα

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 16:51

Ομάδες Βασικής Γενετικής - επανάληψη στο ορθό

Μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων του 4ου εξάμηνου, θα βρείτε στο ecourse τον κατάλογο με τις ομάδες Βασικής Γενετικής ενημερωμένες, έτσι ώστε να είναι οι ίδιες σε όλα τα εργαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι:

Τα εργαστήρια Βασικής Γενετικής θα ξεκινήσουν την Πέμπτη στις 28/2 (ισόγειο νέου κτιρίου ΒΕΤ).

Οι ομάδες (ενημερωμένες) και το πρόγραμμα των εργαστηρίων έχουν αναρτηθεί στο ecourse στη σελίδα του μαθήματος (ενότητα: Εργαστήριο Βασικής Γενετικής). 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Πέμπτη 28/2 θα προσέλθουν και οι 4 ομάδες, ως εξής:

  • ομάδα 1 στις 2 μμ
  • ομάδα 3 στις 3:30 μμ
  • ομάδα 2 στις 5 μμ
  • ομάδα 4 στις 6:30 μμ

Οι φοιτητές/-τριες θα δουλέψουν σε υποομάδες των δύο ατόμων και θα πρέπει να έχουν μαζί τους την εργαστηριακή τους ποδιά και έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο.

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 17:26

Αποτελέσματα Εφαρμοσμένης Γενετικής

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο ecourse στην αντίστοιχη ενότητα (θέμα 9).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προθεσμία υποβολής 14-9-2018.