Αναστάσιο Τρογκάνη

Προκειμένου να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να εγγραφείτε στην ομάδα του μαθήματος στο Microsoft Teams (κωδικός ομάδας: vwvohvkμέχρι την 23.59 της Παρασκευής 04.09.2020

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο eCourse θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα στοιχεία σας στο eCourse να συμφωνούν με εκείνα στο Φοιτητολόγιο (ClassWeb), εκτός της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου στο eCourse θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιδρυματική σας διεύθυνση (bl0****@uoi.gr)

Περισσότερες πληροφορίες στις ανακοινώσεις στο ecourse του μαθήματος

Προκειμένου να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να εγγραφείτε στην ομάδα του μαθήματος στο Microsoft Teams (κωδικός ομάδας: tas2an6) μέχρι την 23.59 της Παρασκευής 04.09.2020

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο eCourse θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα στοιχεία σας στο eCourse να συμφωνούν με εκείνα στο Φοιτητολόγιο (ClassWeb), εκτός της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου στο eCourse θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιδρυματική σας διεύθυνση (bl0****@uoi.gr)

Περισσότερες πληροφορίες στις ανακοινώσεις στο ecourse του μαθήματος

Συνεμμένα θα βρείτε τα αποτελέσματα του μαθήματος Φυσικοχημεία Βιλογικών Συστημάτων εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2019

Τα αποτελέσματα της 1ης προόδου "Φυσικοχημείας Βιολογικών Συστημάτων" έχουν αναρτηθεί στο e-course στα Γενικά νέα και ανακοινώσεις του μαθήματος

Σελίδα 1 από 4