Αναστάσιο Τρογκάνη

Δικαίωμα συμμετοχής στη 2η Πρόοδο έχουν όσοι βαθμολογήθηκαν από 3.5 και πάνω

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος "Βασική Οργανική Χημεία" θα γίνει τη Τετάρτη 4/10 όπως φαίνεται στο πρόγραμμα των μαθημάτων

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος "Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 2/10 όπως φαίνεται στο πρόγραμμα των μαθημάτων

H επαναληπτική εξέταση της Φυσικοχημείας Βιολογικών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου μεταξύ 1 – 3μμ στην Αίθουσα Ι1 του Νέου Κτιρίου.

Παρακαλούνται για άλλη μία φορά, όσοι δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν, να έχουν

μελετήσει και κατανοήσει την ύλη.

Σελίδα 1 από 3