Ευστάθιο Χατζηλουκά

Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 15:17

Δήλωση συμμετοχής σε εξέταση

Καλούνται όλοι/όλες οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών-Μικροοργανισμών να δηλώσουν απαραιήτως την συμμετοχή τους στην εξέταση μέσω ηλεκτρονικού προς τον Διδάσκοντα.

Η εξεταστέα ύλη για τα παλαιότερα έτη είναι αυτή του συγγράμματος του Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 11:13

Εξέταση Μοριακής Βιολογίας

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες, ότι η εξέταση του μαθήματος "Μοριακή Βιολογία" αύριο Πέμπτη 11/6 αναβάλλεται λόγω τεχνικής αδυναμίας του Διδάσκοντα να πραγματοποιήσει την εξέταση.

Η νέα ημερομηία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Καλούντια όλοι/όλες που επθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τον Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων

Ο σύνδεσμος

https://meet.google.com/vjo-rgwk-dgo

για την συμμετοχή στις διαλέξεις του μαθήματος Μοριακή Βιολογία Αλληλεπιδράσεων.

ΤΟ ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Τρίτη: 13:00-14:00

Παρασκευή: 12:00-14:00.

ο Διδάσκων

 

Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 13:34

Έναρξη διαλέξεων μαθημάτων

Ανακοινώνεται η έναρξη των διαλέξεων των μαθημάτων Γενετική Μηχανική (συνδιδασκαλία με τον κο Δουρή) και Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών, την Πέμπτη 12/03, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

 

Σημειώνεται για τους/τις τυχόν ενδιαφερόμενοιυς/ενδιαφερόμενες για το μάθημα της Μοριακής Βιολογίας των Αλληλεπιδράσεων, ότι λόγω αποχώρησης του Διδάσκοντα θα υπάρξει μία μοναδική και τελευταία δυνατότητα εξέτασης του μαθήματος κατά την εξεταστική του Ιουνίου 2020.

 

ο Διδάσκων

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 15:10

Βαθμολογία Γενετικής Μηχανικής 2019

Η βαθμολογία της εξέτασης στην Γενετική Μηχανική:

1179: 5

1553: 5

1569: 5

1578: 7,4

1636: 5

1649: 5

1688: 5

1699: 7

1719: 5,3

1790: 7,3

1730: 7,6

1756: 5

1799: 5,3

1813: 6

1818: 5

 

ο Διδάσκων 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες με τους κατωτέρω ΑΜ 1896, 1765 και 1706 δεν φαίνεται να έχουν δηλώσει το μάθημα και ο βαθμός τους δεν μπορεί να καταχωρηθεί.

 

ο Διδάσκων

Επιπλέον:

ΑΜ: 1949. Βαθμός: 5,3

 

ο Διδάσκων

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019 16:32

Βαθμολογία Μοριακής Βιολογίας

Βθμολογία της εξέτασης στην Μοριακή Βιολογία 06/2019:

ΑΜ         Βαθμός

1171        5,0

1385        2,0

1398        5,0

1480        5,0

1532        5,0

1545        6,4

1549        1,8

1590        7,6

1603        6,5

1610        3,6

1617        6,4

1636         7,6

1641         6,7

1649         7,4

1656         6,7

 

ο Διδάσκων

 

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης στο μάθημα Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών έχουν ως ακολούθως:

 

ΑΜ         Βαθμός

1543      6,2

1565      6,5

1697      9,0

1761      6,5

1947      7,5

 

ο Διδάσκων

Γενετική Μηχανική, αποτελέσματα εξέτασης 13/06/2019.

ΑΜ                                         Βαθμός

979                                         6,0

1150                                       5,0

1315                                       5,0

1650                                       0,5

1684                                       6,0

1692                                       5,0

1699                                       3,0

1720                                       3,5

1728                                       5,0

1779                                       5,0

1788                                       6,0 (+1: εργασία)

1803                                       3,0

1808                                       5,0

1813                                       0,5

1818                                       1,0

 

ο Διδάσκων

Σελίδα 1 από 9