Χαράλαμπο Σταμάτη

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 11:56

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το πρόγραμμα των παραδόσεων γι'αυτή και την επόμενη εβδομάδα τροποποιείται ως εξής: την Πέμπτη 20/2 και τη Δευτέρα 24/2 δεν θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις

Θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διάλεξη την Τρίτη 18/2 ώρα 9-11 (αντί του μαθήματος Υδροβιολογία)

Τα εργαστήρια του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26/2 (εισαγωγικό εργαστήριο) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

ΟΜΑΔΑ 1η ώρα 9

ΟΜΑΔΑ 3η ώρα 10

ΟΜΑΔΑ 2η ώρα 12

ΟΜΑΔΑ 4η ώρα 13

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 08:54

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι παραδόσεις του μαθήματος ξεκινούν τη Δευτέρα 17/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 09:42

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (βαθμολογία )

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EXEI ANEBEI  ΣΤΟ E-COURSE

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 10:41

BIOTEXNOΛΟΓΙΑ (ENAΡΞΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Τα μαθήματα ξεκινούν 12/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 10:39

BIOTEXNOΛΟΓΙΑ (ENAΡΞΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Τη Δευτέρα 12/2 ξεκινούν οι παραδόσεις του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Οι παρουσιάσεις ΄των εργασιών θα γίνουν (κατόπιν συννενόησης με τους φοιτητές) στην αίθιυσα Δ το υπογείου σύμφωνα με το πρόγραμμα

Ομάδα 1   24/5 ώρα 9πμ

Ομάδα 2   24/5 ώρα 12 μμ

Ομάδα 3    31/5 ώρα 9πμ

Ομάδα 4    31/5 ώρα 12 μμ

 

 

Η επόμενη εργαστηριακή άσκηση αφορά στις ασκήσεις 9 & 10 του οδηγού

Η επόμενη εργαστηριακή άσκηση αφορά στις ασκήσεις 9 & 10 του οδηγού

Η βαθμολογία του γραπτού τεστ στη θεωρία του εργαστηρίου έχει αναρτηθεί στο e- course του μαθήματος

Oι παρουσιάσεις των εξαμηνιαίων εργασιών στο μάθημα της Βιοτεχνολογίας θα γίνουν στον χώρο του εργαστηρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα

1η ομάδα Τετάρτη 25/5 ώρα 9

2η ομάδα Τετάρτη 25/5 ώρα 12

3η ομάδα Τετάρτη 1/6 ώρα 9

4η ομάδα Τετάρτη 1/6 ώρα 12

Η παρουσίαση θα γίνει σε powerpoint και ο χρόνος παρουσίασης θα είναι 10’

Για όλους τους φοιτητές η παράδοση των εργασιών (σε κείμενο word, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί) θα πρέπει να γίνει μέχρι την Τρίτη 24/5 ώρα 12μμ στην κα Α. Πολύδερα

Σελίδα 1 από 2