Γεώργιο Θυφρονίτη

Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2016 18:46

Αποτελέσματα Ανοσολογίας

Αποτελέσματα εργαστηρίου και θεωρίας

Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 18:32

Aνοσολογία αποτελέσματα εργαστηρίου

Ανακοινώνονται και οι τελικοί βαθμοί όσων είχαν βαθμολογία άνω της βάσης στη θεωρία, από προηγούμενη εξεταστική.

Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 10:57

Aνοσολογία διευκρίνηση

Επειδή δέχομαι ερωτήσεις από πολλούς φοιτητές. Το εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου είναι απαραίτητο.  Όσοι φοιτητές επιλέξουν να μη παραβρεθούν στο 1ο εργαστήριο έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το εργαστήριο την επόμενη ακαδημαική χρονιά. Η απόσταση δεν αποτελεί διακιολογία.


Γ. Θυφρονίτης

Τα μαθήματα και εργαστήρια Ανοσολογίας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 4/10 σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα.

Στο 1ο εργαστήριο, Τρίτη 4/10, θα γίνει θεωρητική παρουσίαση και θα πραγματοποιηθεί για όλες τις ομάδες στη μεγάλη αίθουσα του 1ου επιπέδου του νέου κτηρίου. Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική. 

Οι διδάσκοντες

Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016 17:46

Post-doctoral position in Cell Physiology

Όσοι ενδιαφέρεστε για θέση μετα-διδακτορικού υποτρόφου διαβάστε το συνημμένο.

Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2016 13:00

Εξέταση Εργαστηρίου Ανοσολογίας

Η εξέταση του εργαστηρίου Ανοσολογίας θα γίνει την Πέμπτη 8/9, 13-15:00.

 

Οι διδάσκοντες

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016 17:17

Αποτελέσματα Ανοσολογίας

Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν αναρτhμένα για 7 ημέρες πριν εισαχθούν στο CRONOS

Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2016 11:48

Εξέταση Εργαστηρίου Ανοσολογίας

Η εξέταση του εργαστηρίου Ανοσολογίας θα γίνει την Τετάρτη 6/7, 17-19:00 στην αίθουσα του ισογείου.

 

οι διδάσκοντες

Τα αποτελέσματα της ΔΕ έχουν αναρτηθεί στο e-course

Σημειώστε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα της ΔΕ, λόγω της διαθεσημότητας του κ. Φώτση να διδάξει στις 25/5 και της δικής μου απουσίας στις 12/5

12/5 αναβάλλεται    
13/5, 2μμ 5η ομάδα ανασκόπηση  
25/5

Θ. ΦΩΤΣΗΣ

Η Μεταγωγή του σήματος από τον VEGF: βασική γνώση και βιοϊατρικές εφαρμογές"
26/5

3η ομάδα ερευνητικό

 
27/5

4η ομάδα ερευνητικό