Γεώργιο Θυφρονίτη

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 15:20

Εξέταση εργαστηρίου Ανοσολογίας

Η γραπτή εξέταση του  εργαστηρίου θα γίνει στις 20/6, 9-11πμ.

 

 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δουν την συνημμένη ανακοίνωση. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 21/6. 

Στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία, πραγματοποιείται αύριο 3/4/2019, 16:00-21:30, στο Συνεδριακό κέντρο "Κάρολος Παπούλιας", ημερίδα με κεντρικό θέμα τη Μεσογειακή διατροφή. Συνημμένο το πρόγραμμα της ημερίδας.

Τα τελικά αποτελέσματα, θεωρία+εργαστήριο+bonus, έχουν αναρτηθεί στο e-course και θα σταλούν αύριο στο cronos.

Γ. Θυφρονίτης

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 15:06

Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση

Η παρουσία στα 2 πρώτα μαθήματα είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα.

 

ΓΘ

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 15:03

Επικοινωνία Ανοσολογία

Η φοιτήτρια με ΑΜ 1410 να επικοινωνήσει μαζί μου.

 

ΓΘ

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 14:04

Αποτελέσματα εξετάσεων Ανοσολογίας

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου και της θεωρίας έχουν αναρτηθεί στο e-course. Ο Μ/Ο δεν περιλαμβάνει το bonus, καθότι δεν έχουν διορθωθεί όλες οι εργασίες. Ο τελικός βαθμός θα αναρτηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ορισμένες παρατηρήσεις και σχόλια επί των αποτελεσμάτων: α) το ποσοστό επιτυχίας των 3ετών είναι 68% (με μέσο όρο 6,8), αντίθετα των παλαιοτέρων ετών μόλις 35% (με μέσο όρο 5,8), β) το γεγονός ότι κάποιος είναι επί πτυχίω (και όχι επί πτυχίο, υπάρχει και η δοτική) δεν τον απαλλάσσει από το διάβασμα και γ) με τη συγγραφή 3-4 σελίδων έκθεσης ιδεών δεν αποφεύγετε τον άσσο, απλά κουράζεται ο διορθωτής. Συμπέρασμα: α) είναι πολύ πιό αποδοτικό να προσέρχεστε στις εξετάσεις το έτος σπουδών και β) το να δίνετε το μάθημα χωρίς να έχετε διαβάσει δεν είναι αποτελεσματικό. 

Γ. Θυφρονίτης

 

 

Το μάθημα θα ξεκινήσει την Τρίτη 19/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Στο πρώτο μάθημα θα συζητηθεί η οργάνωση του μαθήματος.

Γ. Θυφρονίτης

1. Την Πέμπτη 17/1/2019, 12:00-14:00 θα γίνει μάθημα ανασκόπησης. Οι φοιτητές καλούνται να έρθουν προετοιμασμένοι να υποβάλουν ερωτήσεις επί όλης της ύλης που έχει παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Σκοπός του μαθήμαατος είναι να απαντηθούν ερωτήσεις, δεν θα δοθεί διάλεξη.

 

2.  Η εξέταση του εργαστηρίου Ανοσολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 6/2/2019, 15:00-17:00

Τη Δευτέρα 11πμ, η κα Άρτεμις Μουστάκα θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο "O  ρόλος του Μεταγραφικού Παράγοντα ERF στην παραγωγή της IL-2 και τον κυτταρικό κύκλο των Τ λεμφοκυττάρων". Η παρουσία ση θα γίνει στην αίθουσα Α.

 

Γ. Θυφρονίτης