Γεώργιο Θυφρονίτη

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 11:29

Εγγραφή στο μάθημα της Ανοσολογίας

Οι φοιτήτριες με ΑΜ 1837 και 1896 να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία γιατί δεν έχουν δηλώσει το μάθημα.

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα αρχίσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το εργαστήριο θα ξεκινήσει με εισαγωγικό μάθημα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3/10, 2-5μμ στην αίθουσα Δ.  Η παρουσία στο  εισαγωγικό μάθημα είναι αυστηρά υποχρεωτική, σε αντίθετη περίπτωση δεν δικαιούστε να συμμετάσχετε στις εργαστηριακές ασκήσεις.

Στο συνημμένο σημειώνονται οι αναπληρώσεις του εργαστηρίου.

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 15:40

Αποτελέσματα Ανοσολογίας

Τα τελικά αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων και αυτών του εργαστηρίου αναρτήθηκαν στο e-course.

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019 15:27

Εξέταση εργαστηρίου Ανοσολογίας

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Παρασκευή 13/9 στις 17:00-19:00.

 

Οι διδάσκοντες

Π. Μποζίδης

Γ. θυφρονίτης

Ο κ. Χ. Γκόγκας προτείνει το παρακάτω θέμα για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του.
 
Γ. Θυφρονίτης
 
 
Δημιουργία ενός μοντέλου δισδιάστατης (2D) καλλιέργειας ανθρώπινων προσεγκεφαλικών κυττάρων από επαγόμενα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα για τη μελέτη των ρυθμιστικών μονοπατιών της πρωτεϊνοσύνθεσης και του μεταβολισμού.
Θα διαφοροποιήσουμε ανθρώπινα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα (iPSc) σε ανθρώπινους προσεγεκεφαλικούς νευρώνες (διεγερτικοί και ανασταλτικοί) και γλοιακά κύτταρα (αστροκύτταρα).
Θα ταυτοποιήσουμε την επιτυχή διαφοροποίηση σε προσεγεκεφαλικά κύτταρα με τεχνικές ανοσοφθορισμού και western blotting χρησιμοποιώντας συγκεκριμένoυς μοριακούς δείκτες.Μετά την επιτυχή δημιουργία του μοντέλου θα μελετήσουμε την ενεργότητα σηματοδοτικών μονοπατιών μετρώντας την φωσφορυλίωση γνωστών υποστρωμάτων των κινασων mTOR και ERK, που ρυθμίζουν την πρωτεϊνοσύνθεση σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης των προσεγκεφαλικών κυττάρων.
Η μελέτη των ρυθμιστικών μονοπατιών της πρωτεϊνοσύνθεσης και του μεταβολισμού σε ανθρώπινα προσεγκεφαλικά κύτταρα είναι σημαντική για την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών και τη δημιουργία νέων θεραπειών για νευροψυχιατρικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. αυτισμός, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια) που οφείλονται στη δυσλειτουργία προσεγκεφαλικών δομών σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπινου εγκεφάλου.


σχετικές αναφορές:
1.      Amorim, I. S., Kedia, S., Kouloulia, S., Simbriger, K., Gantois, I., Jafarnejad, S. M., Li, Y., Kampaite, A., Pooters, T., Romano, N. & Gkogkas, C. G. Loss of eIF4E phosphorylation engenders depression-like behaviors via selective mRNA translation. J Neurosci, doi:10.1523/JNEUROSCI.2673-17.

2018 (2018).
2.      Gantois I., Khoutorsky A., Popic J., Freemantle E., Aguilar-Valles A., Cao R., Sharma V., Nagpal A., Gamache K., Chapat C., Pooters T., Nader K., Lacaille J. C., Gkogkas C. G.* and Sonenberg N.* Metformin ameliorates core deficits in a Fragile X syndrome mouse model. Nature Medicine doi: 10.1038/nm.4335 (2017) *co-last author
3.      Gkogkas, C. G., Khoutorsky, A., Cao, R., Jafarnejad, S. M., Prager-Khoutorsky, M., Giannakas, N., Kaminari, A., Fragkouli, A., Nader, K., Price, T. J., Konicek, B. W., Graff, J. R., Tzinia, A. K., Lacaille, J. C. & Sonenberg, N. Pharmacogenetic inhibition of eIF4E-dependent Mmp9 mRNA translation reverses fragile X syndrome-like phenotypes. Cell reports 9, 1742-1755, doi:10.1016/j.celrep.2014.10.064 (2014).
4.      Jung, H., Gkogkas, C. G., Sonenberg, N. & Holt, C. E. Remote control of gene function by local translation. Cell 157, 26-40, doi:10.1016/j.cell.2014.03.005 (2014).
5.      Tahmasebi, S., Alain, T., Rajasekhar, V. K., Zhang, J. P., Prager-Khoutorsky, M., Khoutorsky, A., Dogan, Y., Gkogkas, C. G., Petroulakis, E., Sylvestre, A., Ghorbani, M., Assadian, S., Yamanaka, Y., Vinagolu-Baur, J. R., Teodoro, J. G., Kim, K., Yang, X. J. & Sonenberg, N. Multifaceted regulation of somatic cell reprogramming by mRNA translational control. Cell Stem Cell 14, 606-616, doi:10.1016/j.stem.2014.02.005 (2014).
6.Tahmasebi S., Jafarnejad S. M., Tam I. S., Gonatopoulos-Pournatzis T., Matta-Camacho E., Tsukumo Y., Yanagiya A., Li W., Atlasi Y., Caron M., Braunschweig U., Pearl D., Khoutorsky A., Gkogkas C. G., Nadon R., Bourque G., Yang X. J., Tian B., Stunnenberg H. G., Yamanaka Y., Blencowe B. J., Giguère V., & Sonenberg N. Control of embryonic stem cells self-renewal and differentiation via coordinated splicing and translation of YY2. PNAS doi: 10.1073/pnas.1615540113 (2016)
7.      Gkogkas, C. G., Khoutorsky, A., Ran, I., Rampakakis, E., Nevarko, T., Weatherill, D. B., Vasuta, C., Yee, S., Truitt, M., Dallaire, P., Major, F., Lasko, P., Ruggero, D., Nader, K., Lacaille, J. C. & Sonenberg, N. Autism-related deficits via dysregulated eIF4E-dependent translational control. Nature 493, 371-377, doi:10.1038/nature11628 (2013).

Ο κ. Παναγιώτης Πόθος, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική του εργασία με τίτλο «Μελέτη των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών στο μυελό των οστών ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα σε πλήρη ύφεση», που πραγατοποιήθηκε στο εργαστήριο Ανοσολογίας του τμήματος Βιολογία του ΕΚΠΑ, την Παρασκευή 12/7, στις 12:30, στην Αίθουσα Α του νέου κτιρίου.

Την Πέμπτη 27/6 στις 16:30 (4:30μμ), στην αίθουσα Α, η κ. Βιργινία Τσιούρη θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία της με τίτλο:

"THE EFFECT OF DEUTERATED WATER ON THE MUTATIONAL SPECTRUM DURING IN VITRO DNA REPLICATION" που πραγματοποιήθηκε στο University of Surrey.

Γ. Θυφρονίτης

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 14:57

Αποτελέσματα Ανοσολογίας

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο ecourse στη σελίδα του μαθήματος.

ΓΘ

Την Τρίτη 25/6 στις 10:30πμ, στην αίθουσα Α, ο κ. Θανάσης Κουρνούτης θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία του με τίτλο:

"The optimization of a protocol for the monitoring of autophagy induction via pharmaceutical compounds in a Drosophila melanogaster model" που πραγματοποιήθηκε στο University of Warwick.

Γ. Θυφρονίτης

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 17:30

Μερικά Αποτελέσματα Ανοσολογίας

ΣΤο συνημμένο θα βρείτε τους βαθμούς όσων έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας για την παρούσα περίοδο. Οι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους να επικοινωνήσουν μαζί μου με e-mail.

ΓΘ