Γεώργιο Θυφρονίτη

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014 17:48

Διακυτταρική

Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στο e-course, επίσης διαλέξεις και αρθρο του κ. Φω΄τση.

Η στήλη ΚΡΟΝΟΣ περιλαμβάνει όλους τους προβιβάσιμους βαθμούς που θα σταλούν στη Γραμματεία. Παρακαλώ αν υπάρχουν παραλήψεις λόγω μη υπολογισμού βαθμού εργαστηρίου ή θεωρίας που εξετάστηκε σε προηγούμενο εξάμηνο να επικοινωνήσετε μαζί μου.

 

Σελίδα 14 από 14