Γεώργιο Θυφρονίτη

Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 14:32

Αλλαγή ώρας εργαστηρίου Ανοσολογίας

Το εργαστήριο της 1ης ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/12, 9-12πμ

 

Γ. Θυφρονίτης

Π. Μποζίδης

Καλούνται οι φοιτητές του 5ου έτους και οι επί πτυχίω, την Τρίτη 26/11, στις 15:00 στην αίθουσα Β για να συζητήσουμε εκπαιδευτικά θέματα του έτους.

 

Β. Κατή

Γ. Θυφρονίτης 

Η κ. Ευτυχία Κοσμέρη θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία της με τίτλο "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ SARA ΣΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ TGF-β/ΑΚΤΙΒΙΝΗΣ Α" την Παρασκευή 7/11, στις 12:00, στην αίθουσα Γ.

 

Γ. Θυφρονίτης

Η κ. Αικατερίνη Αποστολίδη θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία της με τίτλο "THE ROLE OF ARF6 IN TGF-Β SUPERFAMILY SIGNALLING", την Παρασκευή 7/11, στις 11πμ, στην αίθουσα Γ.

 

Γ. Θυφρονίτης

Την Τετάρτη 6/11 στις 12:00, στην Αίθουσα Α, η κ. Ιωάννα Σάββου θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία της με τίτλο:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ.

 

Γ. Θυφρονίτης

Ο κ. Χ-Ο. Τσιαντής θα παρουσιάσει τη Διπλωματική του εργασία με τίτλο: "Ενδοκυτταρική εντόπιση της ογκοπρωτεΐνης Set: ο ρόλος της φωσφορυλίωσης" τη Δευτυέρα 4/11, στις 11πμ στην αίθουσα Α.

 

Γ. Θυφρονίτης

Ο κ. Λευτέρης Σινάνης θα παρουσιάσει τη Διπλωματική Εργασία του με τίτλο "Μελέτη της αλληλεπίδρασης Rab5:GDP & ACAT2 in vitro" την Τετάρτη 30/10 στις 12:00 στην αίθουσα Β. 

Γ. Θυφρονίτης

 

Την Πέμπτη 24/10 στις 18:00-19:00, στην αίθουσα Δ, θα γίνει μάθημα σχετικά με τη συγγραφή των εργαστηριακών αναφορών.

 

Οι διδάσκοντες

Την Πέμπτη 10/10/2019 και ώρα 15.45, ο κ. Ηλίας Μωραΐτης θα παρουσιάσει στην αίθουσα Α τη διπλωματική του εργασία, με τίτλο: "Έλεγχος της επίδρασης του διαγονιδίου Rosa26 στην ωρίμανση και το φαινότυπο των Τ κυττάρων".

Γ. Θυφρονίτης

Την Πέμπτη 10/10/2019 και ώρα 15.00, η κ. Δέσποινα Περβίζου θα παρουσιάσει στην αίθουσα Α τη διπλωματική της εργασία, με τίτλο: "Διερεύνηση του ρόλου του μεταγραφικού παράγοντα ERF (Ets2 Repressor Factor) στη διαφοροποίηση των Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων".

Γ. Θυφρονίτης