Γεώργιο Θυφρονίτη

 

Την Παρασκευή 30/9 ώρα 2μμ, η κ. Αναστασία Χατζηευστρατιάδου θα παρουσιάσει μεσω Teams την διπλωματική της εργασία με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ" .Σύνδεσμος βιντεοκλήσης: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddf60c9-98de-45a7-a99e-777e413a6336&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 
 

Την Παρασκευή 30/9 ώρα 2μμ, η κ. Αναστασία Χατζηευστρατιάδου θα παρουσιάσει μεσω Teams την διπλωματική της εργασία με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ" .Σύνδεσμος βιντεοκλήσης: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddf60c9-98de-45a7-a99e-777e413a6336&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Την Παρασκευή 26/8 ώρα 10.30πμ, η κ. Μαργαρίτα Μήτα θα παρουσιάσει μεσω Teams την διπλωματική της εργασία με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗIFN-β ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤOΑΝΟΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ" .Σύνδεσμος βιντεοκλήσης:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddf60c9-98de-45a7-a99e-777e413a6336&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η κ. Χρυσάνθη Τσίνγκα θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο "INTERFERENCES LEADING TO ANALYTICAL ERRORS IN THE BIOCHEMICAL LABORATORY The effect of macromolecules on the determination of FOL, B12 and hsTnI.’’ την

Παρασκευή 15/7, στις 10πμ

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω του ms-teams στο σύνδεσμο

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/1657282732255?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222afd61c6-a4d8-4526-a6c2-04c20b169608%22%7d

Η κ. Ευγενία Κουζέλη θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ’’ την:

Τρίτη 12/7, στις 11πμ

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω του ms-teams στο σύνδεσμο

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/1657282492117?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222afd61c6-a4d8-4526-a6c2-04c20b169608%22%7d

Ο κ. Ν. Ιατρίδης θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία του με τίτλο: «Μελέτη της βιολογικής δράσης γλυκοζιτών του φυτού στέβια σε καρκινικά κύτταρα μαστού»

Ημερομηνία παρουσίασης: Τρίτη 26/10/2021, ώρα 10:00 π.μ.

Κωδικός ομάδας MS Teams: vpal60z

Σύνδεσμος ομάδας MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOnoDqm3NBoInJg6DsGMGtw5HOXBMbp11_beO9omUoiU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=44d77f74-12cc-4f62-aafb-ed1eb2d7320c&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Κλινικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Αγγελικής Μαγκλάρα.

Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 22:47

Έναρξη των παραδόσεων Ανοσολογίας

Το μάθημα της Ανοσολογίας θα ξεκινήσει κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα γίνονται μέσω του ecourse. Παρακαλώ να εγγραφείται άμεσα, ώστε να έχετε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση με τον απλούστερο και ταχύτερο τρόπο (κάθε ανακοίνωση έρχεται αυτόματα με μήνυμα στο κινητό σας). Δεν θα γίνονται δεκτά επιχειρήματα του τύπου: "δεν είχα πληροφορηθεί γιατί δεν είμαι εγγεγραμμένος/η στο ecourse".

 

καλή αρχή

Το εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρουσία στο εισαγωγικό μάθημα είναι υποχρεωτική, όχι, όμως, δεσμευτική. Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω ΜSTeams: cellcom με κωδικό https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6497494dc0154c26a8a92a2bdcf6e790%40thread.tacv2/conversations?groupId=9aa35d78-3a43-4409-918d-1e60b8ee871b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be .

Το επιλεγόμενο μάθημα «Σύγχρονα θέματα στην Ανοσοβιολογία» (BEE828) προσφέρεται για πρώτη φορά στο Τμήμα και αφορά σύγχρονα θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος καθώς και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον ευρύτερο τομέα της Ανοσολογίας. Οι φοιτητές του 4ου έτους που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, καλούνται να παρακολουθήσουν το εισαγωγικό μάθημα. Το εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα και η παρουσία είναι υποχρεωτική, όχι, όμως, δεσμευτική. Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω ΜSTeams: CurrentTopicsImmunology. Σημειώνεται ότι λόγω ειδικού υποβάθρου, για την επιλογή του μαθήματος προαπαιτούμενη είναι η επιτυχής εξέταση στο μάθημα της Ανοσολογίας. Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του Τμήματος:http://bat.uoi.gr/studies/undergraduate-studies/2017-10-02-11-43-31/perigrammata για τον κωδικό BEE828 ενώ το λινκ για την παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας θα υπάρχει στη σελίδα του μαθήματος στο e-course, όπου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν.

Εκ των διδασκόντων

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 20:13

Εξέταση Ανοσολογίας Θεωρία και εργαστήριο

Για την εξέταση του εργαστηρίου και της θεωρίας οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο ecourse. Η προθεσμία δήλωσης για το εργαστήριο είναι η 15/9 και για τη θεωρία οι δηλώσεις θα γίνουν από 21 έως 24/9. Κανένας που δεν έχει δηλώσει συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτός κατά την εξέταση.

 

Οι διδάσκοντες

Σελίδα 1 από 14