Γεώργιο Θυφρονίτη

Ο κ. Ν. Ιατρίδης θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία του με τίτλο: «Μελέτη της βιολογικής δράσης γλυκοζιτών του φυτού στέβια σε καρκινικά κύτταρα μαστού»

Ημερομηνία παρουσίασης: Τρίτη 26/10/2021, ώρα 10:00 π.μ.

Κωδικός ομάδας MS Teams: vpal60z

Σύνδεσμος ομάδας MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOnoDqm3NBoInJg6DsGMGtw5HOXBMbp11_beO9omUoiU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=44d77f74-12cc-4f62-aafb-ed1eb2d7320c&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Κλινικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Αγγελικής Μαγκλάρα.

Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 22:47

Έναρξη των παραδόσεων Ανοσολογίας

Το μάθημα της Ανοσολογίας θα ξεκινήσει κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα γίνονται μέσω του ecourse. Παρακαλώ να εγγραφείται άμεσα, ώστε να έχετε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση με τον απλούστερο και ταχύτερο τρόπο (κάθε ανακοίνωση έρχεται αυτόματα με μήνυμα στο κινητό σας). Δεν θα γίνονται δεκτά επιχειρήματα του τύπου: "δεν είχα πληροφορηθεί γιατί δεν είμαι εγγεγραμμένος/η στο ecourse".

 

καλή αρχή

Το εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρουσία στο εισαγωγικό μάθημα είναι υποχρεωτική, όχι, όμως, δεσμευτική. Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω ΜSTeams: cellcom με κωδικό https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6497494dc0154c26a8a92a2bdcf6e790%40thread.tacv2/conversations?groupId=9aa35d78-3a43-4409-918d-1e60b8ee871b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be .

Το επιλεγόμενο μάθημα «Σύγχρονα θέματα στην Ανοσοβιολογία» (BEE828) προσφέρεται για πρώτη φορά στο Τμήμα και αφορά σύγχρονα θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος καθώς και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον ευρύτερο τομέα της Ανοσολογίας. Οι φοιτητές του 4ου έτους που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, καλούνται να παρακολουθήσουν το εισαγωγικό μάθημα. Το εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα και η παρουσία είναι υποχρεωτική, όχι, όμως, δεσμευτική. Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω ΜSTeams: CurrentTopicsImmunology. Σημειώνεται ότι λόγω ειδικού υποβάθρου, για την επιλογή του μαθήματος προαπαιτούμενη είναι η επιτυχής εξέταση στο μάθημα της Ανοσολογίας. Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του Τμήματος:http://bat.uoi.gr/studies/undergraduate-studies/2017-10-02-11-43-31/perigrammata για τον κωδικό BEE828 ενώ το λινκ για την παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας θα υπάρχει στη σελίδα του μαθήματος στο e-course, όπου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν.

Εκ των διδασκόντων

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 20:13

Εξέταση Ανοσολογίας Θεωρία και εργαστήριο

Για την εξέταση του εργαστηρίου και της θεωρίας οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο ecourse. Η προθεσμία δήλωσης για το εργαστήριο είναι η 15/9 και για τη θεωρία οι δηλώσεις θα γίνουν από 21 έως 24/9. Κανένας που δεν έχει δηλώσει συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτός κατά την εξέταση.

 

Οι διδάσκοντες

Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω ms-team. O κανονισμός της εξέτασης έχει αναρτηθεί στο e-course.

Η εγγραφή στις εξετάσεις γίνεται μέσω e-course

Η κ. Μ-Ι Ταμπακίδου θα παρουσιάσει την Πέμπτη 5/3 στις 16:00 τη διπλωματική εργασία της με τίτλο: "Evaluation of the potential of the fluorescent probes JC-1, Mitotracker Red, Mitotracker Deep Red and Cell -ROX Deep Red in mitochondrial membrane potential assessment, in fresh stallion semen by flow cytometry", που πραγματοποιήθηκε στο University of Extremadura, Veterinary Clinics, Laboratory of Equine Reproduction. Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα Β.

 

Γ. Θυφρονίτης

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 19/2. Στο 1ο μάθημα θα εξηγηθούν οι στόχοι του μαθήματος και το περιεχόμενό του, ως εκ τούτου η παρουσία των φοιτητών που θέλουν να συμμετάσχουν στο μάθημα είναι υποχρεωτική.

ΓΘ

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 17:15

Εξέταση εργαστηρίου Ανοσολογίας

Επειδή αρκετοί φοιτητές έχοντας υπόψη τους την αρχική ανακοίνωση εξέτασης του εργαστηρίου προγραμμάτισαν να βρίσκονται εκτός Ιωαννίνων, ακυρώνεται η αλλαγή που ανακοινώθηκε. Η τελική ημερομηνία εξέτασης του εργαστηρίου είναι αυτή που ανακοινώθηκε αρχικά, δηλαδή, 5/2, 15-17:00 και δεν θα υπάρξει καμία άλλη αλλαγή.

 

ΓΘ

Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2020 17:27

Φροντιστηριακά μαθήματα Ανοσολογίας

Τα μαθήματα ανασκόπησης της ύλης της Ανοσολογίας θα γίνουν στις 15 και 16/1 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρακαλώ να είστε προετοιμασμένοι με σχετικές ερωτήσεις και θέματα που θέλετε να συζητηθούν.

Γ. Θυφρονίτης

Σελίδα 1 από 14