Αικατερίνη Ράδου

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία που αφορούν την «εξ αποστάσεως» Ορκωμοσία του τΒΕΤ που θα γίνει στις 27-07-2021, και ώρα 13:00 μ.μ. με σχετικές οδηγίες, καθώς και την "Λίστα των τελειόφοιτων" που θα λάβουν μέρος στην ορκωμοσία.

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η  «εξ αποστάσεως» ορκωμοσία των τελειόφοιτων του Τμήματος ΒΕΤ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της ορκωμοσίας και λοιπών διαδικασιών θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τελειόφοιτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (SOFT SKILLS) στις Βιοϊατρικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. : 2310 999338, και ώρες 10:30 π.μ-13:30 μ.μ.
στις ιστοσελίδες: https://www.med.auth.gr, https://soft-skills.med.auth.gr

Παρακαλούμε δείτε το συννημένο αρχείο που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

Παρακαλούμε δείτε το συννημένο αρχείο.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει εκατό (100) νέες προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1.000 ευρώ, για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://socialsupport.unit.uoi.gr/oik_en-2020-2021/

Παρακαλούμε μπείτε στο link http://bic.chem.uoi.gr/anakoinoseis.html για να δείτε την προκήρυξη πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ "Ανόργανη Βιολογική Χημεία"

Παρακαλούμε δείτε το συννημένο αρχείο.

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία που αφορούν την προκήρυξη του ΠΜΣ “Χημική και Βιομοριακή Μηχανική” του Τμ Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Παρακαλούμε δείτε τα συννημέα αρχέια που αφορούν την παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. που θα λάβει χώρα σήμερα, Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρες 13:00-17:00,