Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Προστέθηκε από την 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα να καταθέσουν συμπληρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επισυναπτόμενο αρχείο) στη Γραμματεία του Tμήματος. Το Πιστοποιητικό καλής επίδοσης θα σας χορηγηθεί από τη Γραμματεία.

Σημειώνεται ότι στην Γραμματεία γίνεται μόνο η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος  και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες ΔΟΥ θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου. 

Για το λόγο αυτό σας επισημαίνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα έντυπα ώστε ο φάκελός σας να είναι πλήρης.

 Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 11:00΄ – 13:00΄ στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 18/2/2014 έως τις 31/3/2014.

Διαβάστηκε 2428 φορές