Κυριακή, 02 Φεβρουαρίου 2014 18:47

Εξέτασεις Βιολογίας Ι

Προστέθηκε από την 

Η εξέταση της Βιολογίας Ι θα γίνει με τα ίδια θέματα για τους πρωτοετείς φοιτητές και για αυτούς που οφείλουν το μάθημα.

Η ύλη των εξετάσεων είναι τα κεφάλαια 1 έως και 18 από το βιβλίο των  Campell & Reece, τόμος Ι..

 

Να θυμάστει ότι, για να έχετε τελικό βαθμό που θα κατοχυρωθεί στη γραμματεία, θα πρέπει να έχετε εξεταστεί επιτυχώς και στη θεωρία και στο εργαστήριο.

 

Διαβάστηκε 2198 φορές