Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κυριακή, 10 Ιουλίου 2022 12:14

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κα. Αικατερίνης Κηροποιού

Προστέθηκε από την 

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κα. Αικατερίνης Κηροποιού (ΑΜ: 1986), με τίτλο "The effect of the unity assumption on the crossmodal binding rivalry hypothesis through the sound induced flash illusion", θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου και ώρα 09:15, μέσω της πλατφόρμας MS Teams στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ap_rB-X0L0fIlc-3cSicBFohzF5lzqN7geEn8UQg3Am01%40thread.tacv2/conversations?groupId=f4b509d7-6275-402d-96fb-83da480cd867&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Διαβάστηκε 383 φορές